Festskrift till Lars Heuman


Festskrift till Lars Heuman

Festskrift till Lars Heuman

Kovakantinen
148,95 €
Saatavuus: Lähetetään 10-25 arkipäivässä, tilaustuote
Toimituskulut alk 0 €

Myymäläsaatavuus

Tuotetiedot

 • Näytä kaikki
  • Kustantaja Jure Förlag
  • ISBN 9789172233263
  • Tuotekoodi 9789172233263
  • Kieli englanti; ruotsi
  • Thema-luokitus Laki
  • Ilmestymispäivä 09.09.2008
  • Vuosi 2008
  • Painos 1
  • Sivumäärä 621
  • Paino 1300
  • Sisältö Innehåll:

   - Torbjörn Andersson: Skillnad och upprepning – en metafunktionalistisk skiss av samma sak, återigen…
   - Hans Bagner: The Swedish challenge procedure – an international perspective
   - Bertil Bengtsson: Rättsvetenskapen och lagstiftningsarbetet
   - Ulf Bernitz: EU-rättens krav på svensk processordning
   - Gunnar Bergholtz: Från Europakonventionen till processlagsberedningen – NJA 2003 s. 486 som en resa tillbaka i tiden
   - Michael Bogdan: Nya EG-regler om indrivning av obestridda fordringar och småfordringar på privaträttens område
   - Karl-Erik Danielsson: Några reflexioner angående förhandstillträde till aktier vid inlösen av aktier enligt 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551)
   - Christian Diesen: Målsägande?
   - Hans Eklund: Vilandeförklaring
   - Lars Gorton: Merger clauses in business contracts - Torkel Gregow: Tolkning och tillämpning av äldre bestämmelser på det processuella området
   - Sigurd Heuman: En tilltalads rätt till partsinsyn i domstol
   - Sigvard Jarvin: Lis pendens et Res judicata dans l’arbitrage international: vers une pratique harmonisée
   - Jan Kleineman: Grov oaktsamhet som privaträttsligt principproblem
   - Rune Lavin: Tredjemansinträde i förvaltningsprocessen
   - Elisabeth Lehrberg: Något om krav på tids- och rumsangivelser i gärningsbeskrivningar – särskilt vid åtal för grov (kvinno)fridskränkning.
   - Stefan Lindskog: Om fattig mans rätt till rättegång
   - Finn Madsen: Interim Measures – The Frontier of International Arbitration
   - Göran Millqvist: Traditioner är till för att brytas så även traditionsprincipen
   - Annina H. Persson: Vems är skulden?
   - Hans Ragnemalm: Statsstöd till Sverigedemokraterna – om ett tolkningsproblem vid tillämpning av partistödslagen
   - Eric M. Runesson: Skiljeavtal och singularsuccession
   - Claes Sandgren: USA:s högsta domstol
   - Mårten Schultz: Orsakssamband och bevisbörda
   - Patrik Schöldström: Vilka bestämmelser i skiljeförfarandelagen gäller egentligen i inlösentvister?
   - Patricia Shaughnessy: Party Autonomy or Finality and Efficiency - Should the International Arbitration Community Rethink the Limits of Party Autonomy after Hall Street v. Mattel?
   -Jens Edvin A. Skoghøy: Anketillatelse til Norges Høyesterett
   - Per Ole Träskman: Rimligt eller inget rimligt tvivel
   - Hans-Heinrich Vogel: Uppehållstillstånd före inresa i Sverige? Om 5 kap. 18 § utlänningslagen (2005:716)
   - Staffan Vängby: Övergångsbestämmelser i civilrättslig och processrättslig lagstiftning
   - Wiweka Warnling-Nerep: Rätten till muntlig förhandling i förvaltningsprocessen
   - Suzanne Wennberg: Har företagsledare ett straffrättsligt principalansvar?
   - Peter Westberg: Kontrakterad privatdomare

  • Tuotemuoto Kovakantinen kirja

Myymäläsaatavuus

Tuotetiedot

 • Näytä kaikki
  • Kustantaja Jure Förlag
  • ISBN 9789172233263
  • Tuotekoodi 9789172233263
  • Kieli englanti; ruotsi
  • Thema-luokitus Laki
  • Ilmestymispäivä 09.09.2008
  • Vuosi 2008
  • Painos 1
  • Sivumäärä 621
  • Paino 1300
  • Sisältö Innehåll:

   - Torbjörn Andersson: Skillnad och upprepning – en metafunktionalistisk skiss av samma sak, återigen…
   - Hans Bagner: The Swedish challenge procedure – an international perspective
   - Bertil Bengtsson: Rättsvetenskapen och lagstiftningsarbetet
   - Ulf Bernitz: EU-rättens krav på svensk processordning
   - Gunnar Bergholtz: Från Europakonventionen till processlagsberedningen – NJA 2003 s. 486 som en resa tillbaka i tiden
   - Michael Bogdan: Nya EG-regler om indrivning av obestridda fordringar och småfordringar på privaträttens område
   - Karl-Erik Danielsson: Några reflexioner angående förhandstillträde till aktier vid inlösen av aktier enligt 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551)
   - Christian Diesen: Målsägande?
   - Hans Eklund: Vilandeförklaring
   - Lars Gorton: Merger clauses in business contracts - Torkel Gregow: Tolkning och tillämpning av äldre bestämmelser på det processuella området
   - Sigurd Heuman: En tilltalads rätt till partsinsyn i domstol
   - Sigvard Jarvin: Lis pendens et Res judicata dans l’arbitrage international: vers une pratique harmonisée
   - Jan Kleineman: Grov oaktsamhet som privaträttsligt principproblem
   - Rune Lavin: Tredjemansinträde i förvaltningsprocessen
   - Elisabeth Lehrberg: Något om krav på tids- och rumsangivelser i gärningsbeskrivningar – särskilt vid åtal för grov (kvinno)fridskränkning.
   - Stefan Lindskog: Om fattig mans rätt till rättegång
   - Finn Madsen: Interim Measures – The Frontier of International Arbitration
   - Göran Millqvist: Traditioner är till för att brytas så även traditionsprincipen
   - Annina H. Persson: Vems är skulden?
   - Hans Ragnemalm: Statsstöd till Sverigedemokraterna – om ett tolkningsproblem vid tillämpning av partistödslagen
   - Eric M. Runesson: Skiljeavtal och singularsuccession
   - Claes Sandgren: USA:s högsta domstol
   - Mårten Schultz: Orsakssamband och bevisbörda
   - Patrik Schöldström: Vilka bestämmelser i skiljeförfarandelagen gäller egentligen i inlösentvister?
   - Patricia Shaughnessy: Party Autonomy or Finality and Efficiency - Should the International Arbitration Community Rethink the Limits of Party Autonomy after Hall Street v. Mattel?
   -Jens Edvin A. Skoghøy: Anketillatelse til Norges Høyesterett
   - Per Ole Träskman: Rimligt eller inget rimligt tvivel
   - Hans-Heinrich Vogel: Uppehållstillstånd före inresa i Sverige? Om 5 kap. 18 § utlänningslagen (2005:716)
   - Staffan Vängby: Övergångsbestämmelser i civilrättslig och processrättslig lagstiftning
   - Wiweka Warnling-Nerep: Rätten till muntlig förhandling i förvaltningsprocessen
   - Suzanne Wennberg: Har företagsledare ett straffrättsligt principalansvar?
   - Peter Westberg: Kontrakterad privatdomare

  • Tuotemuoto Kovakantinen kirja

Tuoteryhmät

Tuotekuvaus

I september 2008 avgår Lars Heuman med pension från professuren i processrätt vid Stockholms universitet. För att hedra hans mångåriga och framstående gärningar har ett antal kollegor, vänner och lärljungar beslutat att tillägna honom en festskrift.

Lars Heumans författarskap inom ämnet processrätt demonstrerar en imponerade ämnesbredd och ett skarpsinne i analysen av stora och små frågor. Hans forskning täcker allt från civilprocess, straffprocess, specialprocess, konkursrätt och utsökningsrätt till skiljemannarätt och annan statlig och privat konfliktlösning. Forskningen har på flera sätt omsatts till flitigt använda läromedel, både på en grundläggande och en avancerad nivå. Därtill har han sett det som en viktig uppgift att kontinuerligt bevaka och kommentera den rättsutveckling som sker genom rättspraxis, framförallt genom rättsfallskommentarer i Juridisk Tidskrift. Hans flit inom forskning och undervisning har inte hindrat honom att under årens lopp odla en betydande medverkan i det praktiska rättslivet, både som expert i lagstiftningsuppdrag och som sakkunnig i kommersiella tvister. Han är vidare känd för mångåriga och uppskattade pedagogiska insatser inom den externa utbildningen av praktiskt verksamma jurister.

Bland Lars Heumans många betydande insatser för forskningen och undervisning bör särskilt nämnas hans betydelsefulla arbete med att bygga upp den moderna skiljemannarättsliga forskningen i Sverige, med bas i Stockholm. Forskningen har lagt en viktig bas för den utbildning på avancerad nivå som bedrivs sedan flera år tillbaka i Stockholm. Lars Heuman var dessutom en av initiativtagarna till det skiljemannarättsliga institutet med placering på den juridiska fakulteten i Stockholm, och uppbyggnaden av det särskilda skiljemannarättsliga biblioteket på juridiska fakulteten i Stockholm. Han var institutets föreståndare i många år. Vidare har han förestått och ansvarat för den avdelning av Juridisk Tidskrift som angår skiljemannarätten.