Liity kanta-asiakkaaksi

Pöllöklubi on Suomalaisen Kirjakaupan kanta-asiakasohjelma, joka tarjoaa palkitsevia etua klubilaisille. Eduista pääset nauttimaan heti liityttyäsi!

Liittymällä hyväksyt Pöllöklubin sopimusehdot ja sen,
että Suomalainen Kirjakauppa tallentaa ja käsittelee henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti. Tutustuthan niihin ennen liittymistä.

Tietosuojaseloste:

ASIAKKAIDEN, POTENTIAALISTEN ASIAKKAIDEN JA SIDOSRYHMIEN EDUSTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Voimassa 25.5.2018 alkaen, viimeisin päivitys 25.8.2023.

 

 1. Rekisterinpitäjä

Suomalainen Kirjakauppa Oy (y-tunnus 0205361-6)
ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt [myöhemmin yhdessä ”Suomalainen”].

Osoite: Uudenmaankatu 10, 00120 Helsinki
Puhelin: (09) 1566 306 (ark. 10-14)

Sähköposti tietosuoja-asioissa:
tietosuoja@suomalainen.com

Suomalainen Kirjakauppa Oy toimii lisäksi yhteisrekisterinpitäjänä osalle käsiteltävistä henkilötiedoista yhdessä Otava-konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa. Yhteisrekisterinpitäjyydestä löytyy lisäinformaatiota täältä.

 

 2. Määritelmät

Rekisteröidyllä tarkoitetaan sitä ihmistä, kenen henkilötietoja Suomalainen henkilörekistereissään käsittelee tässä tietosuojaselosteessa kuvatussa roolissa.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan rekisteröityyn liittyviä tietoja, kuten nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja asioimishistoria.

Asiakkaalla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä kuluttajia ja niiden yritysten ja muiden yhteisöjen (jäljempänä yhdessä ”yritys”) edustajia, joiden kanssa Suomalaisella on asiakassuhde.

Potentiaalisilla asiakkailla tarkoitetaan sellaisia kuluttajia ja yritysten edustajia, joiden kanssa Suomalainen pyrkii luomaan asiakassuhteen.

Sidosryhmillä tarkoitetaan sellaisia yritysten ja muiden yhteisöjen yhteyshenkilöitä, joiden kanssa Suomalaisella on yhteistyösuhde (esimerkiksi palveluja Suomalaiselle tuottavien yritysten ja muiden yhteisöjen edustajat) taikka muu yhteys (esimerkiksi median edustajat tiedottamistoiminnan osapuolina sekä yhteiskunnalliset päättäjät yhteiskuntasuhdetoimintaan liittyen).

 

3. Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi ja millä perusteilla?

Suomalainen käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin (yhteen tai useampaan samanaikaisesti):

Asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoito ja analysointi

Suomalainen voi käyttää henkilötietojasi suoraan kanssasi tai edustamasi yrityksen tai muun yhteisön kanssa muodostetun asiakas- tai sidos-ryhmäsuhteen hoitoon, analysointiin ja parantamiseen.

Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen

Suomalainen voi käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi, mikäli sinä itse tai edustamasi yritys tai muu yhteisö on esimerkiksi ottanut käyttöön Oma Suomalainen -tilin, ostanut tai varannut tuotteen meiltä, käyttänyt digitaalisia palvelujamme, tilannut uutiskirjeemme tai osallistunut koulutuksiimme tai muihin tapahtumiin. Henkilötietoja käytetään Suomalaisen ja asiakkaan väliseen sopimukseen tai muuhun sitoumukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen.

Asiakasviestintä

Suomalainen voi käyttää henkilötietojasi asiakasviestinnässään, esimerkiksi lähettääkseen sinulle tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ilmoituksia, tiedottaakseen palveluihin tehdyistä muutoksista ja pyytääkseen palautetta tuotteista ja palveluista. Rekisteröidyn oikeus kieltää suoramarkkinointi liittyy kaupalliseen markkinointiin, asiakasviestintää rekisterinpitäjä voi harjoittaa valitsemillaan kanavilla, mukaan lukien sähköpostitse.

Markkinointi

Suomalainen voi ottaa sinuun yhteyttä kertoakseen uusista tuotteista, palveluista tai eduista. Suomalainen voi käyttää henkilötietoja tarjontansa räätälöimiseen ja relevantin sisällön tarjoamiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että annamme suosituksia tai näytämme räätälöityä sisältöä ja räätälöityjä mainoksia omissa ja kolmansien osapuolten palveluissa, kuten lehtien sivuilla ja verkkosivuilla.

Suomalainen ja sen konserniyhtiöt käsittelevät asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa rajattuja henkilötietoja yhteisrekisterissään suoramarkkinoinnin sekä verkkomarkkinoinnin suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Yhteisrekisterinpitäjyydestä löytyy lisäinformaatiota täältä.

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

Suomalainen voi käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palveluidensa kehittämiseen, kuten esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden sisällön sekä valikoiman kehittämiseen siltä pohjalta, minkä ikäisiä asiakkaat ovat ja mistä he ovat kiinnostuneita.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:

Olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten; käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi; käsittely on tarpeen Suomalaisen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; ja käsittely on tarpeen Suomalaisen tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut.

Suomalainen käsittelee tietojasi pannakseen täytäntöön sopimuksen kanssasi tai edustamasi yrityksen kanssa (esim. kanta-asiakassopimuksen tai verkkokauppaostoksen toteuttaminen tai tuotetta koskevan varauksen, taikka digitaalisen palvelun toteuttaminen). Kun sopimussuhde on päättynyt, tietojesi käsittelyä voidaan jatkaa lakisääteisen velvoitteen ja Suomalaisen harjoittamaan kaupalliseen toimintaan liittyvän oikeutetun edun perusteella.

Suomalaisella on liiketoiminnan harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten oikeus edistää tuotteidensa ja palveluidensa myyntiä markkinoinnin ja myynnin keinoin, ja Suomalainen voi oikeutetun edun perusteella harjoittaa suoramarkkinointia ja myyntiä antamiasi yhteystietoja hyödyntäen (kohdentaen markkinointitoimenpiteitä potentiaalisiin asiakkaisiin, olemassa oleviin asiakkaisiin sekä entisiin asiakkaisiin), mukaan lukien henkilötietojen käsittely profilointiin.

Suomalainen ja sen konserniyhtiöt käsittelevät asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa rajattuja henkilötietoja yhteisrekisterissään niiden oikeutettujen etujen perusteella. Yhteisrekisterinpitäjyydestä löytyy lisäinformaatiota täältä.

Muita Suomalaisen oikeutettuja etuja, joiden perusteella henkilötietojasi voidaan käsitellä, ovat mm. neuvonta ja muu asiakaspalvelu ei-asiakkaille, liiketoiminnan edelleen kehittäminen sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen.

Mikäli tietojen käsittely ei perustu sopimustarpeeseen tai oikeutettuun etuun, voi Suomalainen pyytää suostumustasi muunlaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

Suomalainen voi käsitellä henkilötietojasi lisäksi lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain säilytysvelvollisuuden perusteella.

 

 4. Mitä tietotyyppejä voimme käsitellä?

Suomalaisen keräämät henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia (kaikkia tietotyyppejä ei kerätä kaikista rekisteröidyistä, eli tietomäärä riippuu kunkin kohdalla tarvituista tiedoista):

4.1 Perustiedot kaikista rekisteröidyistä, esimerkiksi

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite)
 • syntymäaika
 • muut rekisteröidyn demografiatiedot
 • asiakasnumero
 • palvelukieli
 • titteli ja/tai työnkuvaus nykyisessä ja aikaisemmissa Suomalaisen toimintaan liittyvissä työtehtävissä
 • viestintäasetukset (suoramarkkinointiluvat)
 • Suomalaisen digitaalisten palvelujen sekä käyttäjälle luodun digitaalisen sisällön käyttöä koskevat tiedot
 • Suomalaisen käyttäjän digitaalisiin laitteisiin (kuten tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin) lähettämät evästeitä (lue lisää evästeistä ja sivuston evästekäytännöstä täältä) ja muita vastaavia tekniikoita koskevat tiedot
 • rekisteröidylle kohdistettu viestintä sekä niihin liittyvä toiminta
 • asiakaspalvelupuhelujen taltioinnit sekä sähköpostit ja verkkokeskustelut
 • rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostusalueet 

4.2 Suomalaisen tuotteita tai palveluja ostaneiden tai käyttöönottaneiden, niistä palautetta antaneiden rekisteröityjen tiedot

 • Suomalaisen yritysasiakkaan nimi eli sen Suomalaisen asiakassuhteeseen liittyvän yrityksen tai muun yhteisön nimi, jossa rekisteröity työskentelee tällä hetkellä tai on työskennellyt aikaisemmin
 • asiakassuhteen tai vastaavan suhteen alkamis- ja päättymisaika ja -tapa
 • asiakkaan ostohistoria, asiakkaalle kohdistetut kampanjat ja tarjoukset sekä niiden käyttö
 • kanta-asiakasohjelman etutaso
 • asiakkaan antamat palautteet, niihin liittyvä kirjeenvaihto ja jatkotoimenpiteet
 • asiakkaan luokittelutiedot
 • asiakkaan antamat tiedot kyselytutkimuksiin

 4.3 Suomalaisen tapahtumiin osallistuneiden rekisteröityjen tiedot

 • ruokavaliota koskevat tiedot (erityisiä tietoja, jotka rekisteröitynyt on antanut vapaaehtoisesti)
 • syntymäaika niihin tapahtumiin liittyen, joiden osalta sitä edellytetään (esim. laivayhtiöt)
 • olennaiset tiedot organisaatiosta ja tapahtumaan osallistumisesta
 • matkaseuralaisen nimet ja syntymäaika silloin, kun sitä edellytetään (esim. laivayhtiöt)

4.4 Suomalaisen verkkopalveluiden ja/tai sovellusten asiakkaiden tunnistautumistiedot

 • rekisteröidyn kirjautumistunnukset
 • toiminta ja asiointi verkkopalvelussa ja/tai sovelluksessa sisäänkirjautumisen jälkeen

4.5 Suomalaisen sidosryhmiin kuuluvien rekisteröityjen tiedot

Tiedot palkoista, palkkioista, kulukorvauksista ja muista mahdollisista rahallisista suorituksista.

 

5. Mistä lähteistä keräämme henkilötietojasi

Keräämme henkilötietojasi vain, kun se on tarpeellista ja lähtökohtaisesti sinulta itseltäsi.

Suurin osa tiedoista saadaan sinulta asiakas- ja sidosryhmäsuhteen alussa, käyttäessäsi tuotteitamme ja palvelujamme ja asioidessasi asiakaspalvelun kanssa. Tallennamme sinusta tietoja lisäksi silloin. kun osallistut markkinointikampanjaamme.

Suomalainen saa henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta, organisaatioilta ja yrityksiltä, jotka tarjoavat luotto- ja henkilötietojen hankinta- ja päivityspalveluja, sekä julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä, kuten yhteisöjen www-sivuilta ja sosiaalisen median kanavista. Suomalainen saa henkilötietoja yritysten ja muiden yhteisöjen edustajista myös näiden kollegoilta eli yrityksen tai muun yhteisön pääyhteyshenkilö voi kertoa Suomalaiselle henkilötietoja myös muista Suomalaisen tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvistä henkilöistä.

Suomalainen ja sen konserniyhtiöt käsittelevät asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa rajattuja henkilötietoja yhteisrekisterissään, jonne saamme henkilötietojasi osittain myös Suomalaisen konserniyhtiöiltä. Yhteisrekisterinpitäjyydestä löytyy lisäinformaatiota täältä.

 

6. Teemmekö henkilötiedoillasi profilointia?

Hyödynnämme henkilötietojasi profilointiin eli käsitellä henkilötietojasi automaattisesti ja arvioida tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, erityisesti analysoimalla tai ennakoimalla piirteitä, jotka liittyvät henkilökohtaisiin mieltymyksiisi, kiinnostuksen kohteisiisi ja käyttäytymiseesi. Näin toimimalla pystymme kehittämään tuotteitamme ja palveluitamme entistä enemmän asiakkaidemme toiveita vastaaviksi sekä kohdentamaan markkinointia mahdollisimman kiinnostavalla tavalla.

Suomalainen ja sen konserniyhtiöt käsittelevät asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa rajattuja henkilötietoja yhteisrekisterissään profiloinnin suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Yhteisrekisterinpitäjyydestä löytyy lisäinformaatiota täältä.

Suomalainen ei tee automatisoituja yksittäispäätöksiä, joilla olisi oikeudellisia tai vakavuudeltaan vastaavia seurauksia, vaan profiloinnin seuraukset ilmenevät pääsääntöisesti sisältöjen personointina ja mainonnan kohdentamisena valitulle kohderyhmälle.

 

 7. Kenelle voimme jakaa henkilötietojasi?

Henkilötietojesi suojaaminen ja käsittelyn rajoittaminen tarpeelliseen on Suomalaiselle tärkeää.

Suomalainen ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt (kaikki suomalaisia yrityksiä) voivat siirtää ja käsitellä rekisteröityjen henkilötietoja Otava-konsernin sisällä yhtiörajojen yli tietosuojalainsäädännön konsernisäännösten perusteella.

Suomalainen ja sen konserniyhtiöt käsittelevät asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa rajattuja henkilötietoja erityisessä yhteisrekisterissään. Yhteisrekisterinpitäjyydestä löytyy lisäinformaatiota täältä.

Suomalainen ei anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi Otava-konsernin ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei seuraavassa toisin mainita.

Suomalainen jakaa henkilötietojasi Suomalaisen puolesta ja lukuun palveluja suorittaville kolmansille osapuolille. Näitä palveluja voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu, ohjelmistopalvelut, henkilötietojen tekninen hallinta ja analysointi, tutkimustoiminta, markkinointi ja erilaiset kampanjat.

Suomalainen saattaa jakaa henkilötietojasi maksujen perimiseksi tuotteista ja palveluista, ja se voi esimerkiksi siirtää tai myydä maksamattomat laskut perintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille.

Henkilötietojesi suojaaminen on Suomalaiselle tärkeää, minkä vuoksi se ei salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen, ja se edellyttää osapuolilta käyttäjän henkilötietojen suojaamista tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Suomalainen jakaa yhteystietojasi yhteistyökumppaneille, joiden kanssa Suomalainen yhdessä hallinnoi ja toteuttaa projekteja.

Suomalainen jakaa henkilötietojasi tarkkaan harkittujen kolmansien osapuolten kanssa yhteisiin tai itsenäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan jakaa kyseisiin tarkoituksiin vain silloin, kun kolmannen osapuolen suunniteltu käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa tässä Suomalaisen tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kanssa.

Suomalainen voi jakaa Suomalaisen tapahtumiin osallistuvien henkilötietoja muille kyseisen tapahtuman osallistujille.

Suomalainen saattaa jakaa henkilötietojasi yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle. Suomalainen saattaa jakaa henkilötietojasi tuomioistuimen tai vastaavan määräyksestä.

 

8. Siirrämmekö henkilötietojasi EU:n ulkopuolelle?

Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietoja EU-alueen sisällä. Mikäli siirrämme henkilötietoja alla kuvatun mukaisesti EU:n ulkopuolelle, velvoittaa lainsäädäntö Suomalaista suunnittelemaan ja toteuttamaan siirron sekä yhteistyökumppanin ja teknisen ohjelmiston valinnan huolellisesti ja henkilötietoja suojaten.

Suomalainen saattaa palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Suomalainen saattaa siten siirtää henkilötietojasi palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen. Näissä tapauksissa Suomalainen varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuojatoimien noudattamista.

Euroopan komissio on hyväksynyt Yhdysvaltojen tietosuojan tason riittäväksi, joka mahdollistaa henkilötietojen siirron eurooppalaisilta yrityksiltä Yhdysvalloissa toimiville yrityksille EU:n ja USA:n Data Privacy Framework, DPF-tietosuojastandardeja noudattaen. Suomalainen Kirjakauppa voi siirtää tietoja sertifioiduille yhdysvaltalaisille yrityksille, kuten Googlelle, kun ne sitoutuvat noudattamaan sovittuja tietosuojastandardeja ja -toimia.

 

9. Kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi?

Suomalainen käsittelee henkilötietojasi tässä rekisterissä niin kauan, kun Suomalaisella on jokin tämän tietosuojaselosteen kohdassa 3 kuvattu peruste tietojen käsittelyyn voimassa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen.

Suomalaisen kanta-asiakasohjelmaan kuuluvien tietoja säilytetään viisi vuotta viimeisen ostoksen jälkeen. Suomalaisella on oikeus päättää kanta-asiakkuus kahden vuoden kuluttua viimeisestä ostokerrasta, jolloin kanta-asiakaskorttia on käytetty. Kun kanta-asiakkuus päätetään, henkilötiedot anonymisoidaan siten, että henkilö ei ole enää tunnistettavissa.

 

10. Miten voit käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi?

Rekisteröitynä sinulla on erityyppisiä mahdollisuuksia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Pääsääntöisesti toteutamme pyyntösi kuukauden sisällä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 annettuihin yhteystietoihin oikeuksiesi käyttämiseen liittyen. Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat:

 1. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty. Käytännössä tämä toteutuu niin, että asianmukaisen ja tunnistetun pyyntösi perusteella toimitamme sinulle raportin henkilötiedoista, joita sinusta on henkilörekisteriin kerätty.
 2. Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen oikaisemista. Mikäli huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön.
 3. Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista. Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi henkilötiedot henkilörekisteristämme, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy, eikä muusta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheudu tietojen säilyttämisvelvollisuutta:
 4. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin;
 5. peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 6. vastustat käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin;
 7. henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti;
 8. henkilötietosi on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai Suomen lainsäädäntöön perustuvan Suomalaiseen sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; tai henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä, kuten Suomalaisen digitaalisten tietopalveluiden tilauksen yhteydessä.
 9. Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Voit pyytää Suomalaista rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, mikäli kiistät Suomalaisella olevien henkilötietojesi paikkansapitävyyden; käsittely on lainvastaista ja vaadit poistamisen sijaan käytön rajoittamista; ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö Suomalaisen oikeutetut perusteet sinun perusteesi
 1. Oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Mikäli Suomalainen käsittelee tietojasi oikeutetun edun perusteella, on sinulla oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Kaikilla tämän tietosuojaselosteen kattamissa rekistereissä olevilla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.
 2. Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen. Jos henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada Suomalaiselle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 3. Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli kaikkia tai osaa henkilötiedoistasi käsitellään tässä rekisterissä antamaasi suostumukseen perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa antamasi suostumus.
 4. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Mikäli mahdollista erimielisyyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti ratkaistua sinun ja Suomalaisen välillä, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi.

 

11. Onko sinun välttämätöntä antaa henkilötietojasi meille?

Jotta Suomalainen voi täyttää ostamaasi, tilaamaasi tai varaamasi tuotteeseen tai palveluun ja kanta-asiakkuussuhteeseesi liittyvät sopimusvelvoitteensa, on Suomalaisen saatava ja käsiteltävä sinua koskevia henkilötietoja. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi tarjota sinulle tuotteitamme ja palveluitamme, joiden yhteydessä on tarpeen käsitellä henkilötietoja.

 

12. Minkä maan lainsäädäntöä henkilötietojesi käsittelyyn sovelletaan?

Me olemme suomalainen ja Suomessa operoiva konserni. Tähän henkilörekisteriin ja siihen sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.

 

13. Miten teemme päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen?

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Translation missing: fi.customer.register.customer_account_instructions

Minulla on jo olemassa oleva asiakkuus, tarvitseeko minun luoda asiakastili?

Jos et ole aiemmin kirjautunut asiakastilillesi verkossa, sinun tulee luoda asiakastili, jotta saat aktivoitua asiakastilisi käyttöösi.

 • Käytä tilin luomiseen samaa sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa, jotka on liitetty asiakastiliisi
 • Jos kuulut jo Pöllöklubiin, mutta et ole aiemmin kirjautunut Pöllöklubin asiakastilillesi verkossa, sinun tulee luoda asiakastili samalla sähköpostiosoitteella ja puhelinnumerolla, jotka olet ilmoittanut liittyessäsi Pöllöklubiin myymälässä

Jos olet jo aiemmin kirjautunut asiakastilillesi verkossa, kirjaudu sisään asiakastiliisi liitetyllä sähköpostiosoitteella.

 • Jos kirjautuminen ei onnistu, tarkista käytätkö varmasti asiakastiliisi liitettyä sähköpostiosoitetta.
 • Jos sähköpostiosoite on oikea, mutta kirjautuminen ei silti onnistu, saatat olla unohtanut salasanasi. Tilaa uusi salasana "Unohditko salasanasi" -linkistä.
 • Jos unohtunutta salasanaa tilatessasi saat virheilmoituksen "sähköpostiosoitteelle ei löytynyt asiakastiliä", vaikka käytät asiakastiliisi liitettyä sähköpostiosoitettasi, luo asiakastili samalla sähköpostiosoitteella, niin saat aktivoitua asiakastilisi käyttöösi.

  Jos et muista mihin sähköpostiosoitteeseen asiakkuutesi on liitetty, voit tiedustella asiaa Suomalaisen Kirjakaupan myymälästä tai asiakaspalvelusta.

  Ongelmatilanteissa ole yhteydessä asiakaspalveluun:

  asiakaspalvelu@suomalainen.com

  Vastaamme viestiisi asiakaspalvelusta heti kun mahdollista, joten ethän laita samasta asiasta toista viestiä. 

  Pöllöklubi

  Pöllöklubin säännöt

  Pöllöklubi kanta-asiakasohjelman sopimusehdot

  Pöllöklubiin liittyminen

  Pöllöklubi on Suomalaisen Kirjakaupan kanta-asiakasohjelma, johon voi liittyä kuka tahansa vähintään 16-vuotias yksityishenkilö, jolla on käytössään toimiva sähköpostiosoite. 

  Liittyminen on ilmaista ja sen voi tehdä verkossa tai Suomalaisen Kirjakaupan myymälässä. Etuja pääsee hyödyntämään heti. Pöllöklubiin liittyvä asiakas hyväksyy liittyessään Pöllöklubin säännöt eli sopimusehdot.

  Oheisesta linkistä voi tutustua kanta-asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevaan tietosuojaselosteeseen.

  Pöllöklubin asiakastiedot

  Pöllöklubin jäsenyys edellyttää, että asiakas ilmoittaa liittymisen yhteydessä käytössä olevan sähköpostiosoitteensa, etu- ja sukunimensä, puhelinnumeronsa sekä osoitetietonsa. Asiakkaan ilmoittama sähköpostiosoite toimii myös käyttäjätunnuksena Oma Suomalainen -tilille.

  Kaikki asiakastiedot tulee ilmoittaa oikeina ja ajantasaisina. Mikäli tiedot myöhemmin muuttuvat, tietoja voi päivittää kirjautumalla Oma Suomalainen -tillle

  Pöllöklubin jäsenyys on henkilökohtainen

  Pöllöklubi on asiakasohjelma, joka on suunnattu kuluttaja-asiakkaille. Pöllöklubin edut ovat henkilökohtaisia ja asiakkaan henkilöllisyys voidaan tarvittaessa varmistaa voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta etujen käytön yhteydessä.

  Pöllöklubissa ei ole rinnakkaiskortteja. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi Pöllöklubin jäsenyys eli kanta-asiakastili. Jos samalle henkilölle on luotu virheellisesti useampi kuin yksi kanta-asiakastili, asiakastilejä ei voida myöhemmin yhdistää. Jos asiakas haluaa lopettaa ylimääräisen kanta-asiakastilinsä, hänen tulee olla yhteydessä asiakaspalveluun.

  Asiakas tunnistautuu myymälässä ostoksia tehdessään Pöllöklubilaiseksi joko fyysisellä tai digitaalisella Pöllöklubikortilla. Digitaalinen Pöllöklubikortti löytyy Oma Suomalainen -tililtä.

  Kanta-asiakkuus voidaan liittää myymälässä myös viivakoodilliseen henkilökorttiin, ajokorttiin tai Kela-korttiin, jolloin asiakas ei tarvitse tunnistautumiseen erillistä kanta-asiakaskorttia.

  Asiakas voi tilata uuden fyysisen Pöllöklubikortin kadonneen tilalle myymälästä tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluun.

   

  Pöllöklubin edut ja tasot

  Pöllöklubin tarjoamat tasoedut ovat nähtävissä etutaulukosta. Voimassa olevat asiakaskohtaiset edut on näkyvillä Oma Suomalainen -tilillä. Näistä eduista viestitään kanta-asiakkaille myös sähköpostitse.

   Pöllöklubissa on kolme asiakkuustasoa: pronssi, hopea ja kulta. Kanta-asiakkaan saamat edut riippuvat voimassa olevasta klubitasosta.

  Pöllöklubin taso-ostoja kerrytetään tasojaksoittain. Tasojakson pituus on vuosi (12 kk). Taso-ostojen kerryttäminen alkaa alusta jokaisen tasojakson alussa.  Lisäksi asiakkaan noustessa uudelle tasolle, alkaa tasojakson ostojen kertyminen ja tasojakso alusta.

  Pöllöklubin tasojakson taso-ostot muodostuvat verollisesta nettomyynnistä:

  • Pronssi: 0 – 99,99 €
  • Hopea: 100,00 – 199,99 €
  • Kulta: 200 € +

  Uuden tasojakson alkaessa viimeisimmän tasojakson taso-ostot määrittävät asiakkaan tason:

  • Jos viimeisimmän tasojakson taso-ostot ylittävät 200 €, asiakas sijoittuu kultatasolle
  • Jos viimeisimmän tasojakson taso-ostot ylittävät 100 €, asiakas sijoittuu hopeatasolle
  • Jos viimeisimmän tasojakson taso-ostot alittavat 100 €, asiakas sijoittuu pronssitasolle

   

  Pöllöklubin tasotietojen näkymä

  Asiakas näkee tasotietonsa Oma Suomalainen -tililtä.

  Asiakas näkee tasotiedoista millä tasolla hän on ja minkä verran taso-ostoja hän tarvitsee noustakseen seuraavalle tasolle.

  Jos asiakkaan tarvitsee vielä tehdä taso-ostoja säilyttääkseen nykyisen tasonsa seuraavalla tasojaksolla, asia kerrotaan tasotietonäkymässä. Muussa tapauksessa asiakas on jo varmistanut nykyisen tasonsa säilymisen seuraavalla tasojaksolla.

   

  Pöllöklubin taso-ostojen kertyminen

   Pöllöklubin taso-ostot kertyvät ostokerroista, jolloin asiakas tunnistautuu kanta-asiakkaaksi myymälän kassalla tai kun ostoksia tehdään verkkokaupassa kanta-asiakkuuteen liitetyllä sähköpostiosoitteella tai kirjautuneena omalle tilille.

   Pöllöklubin taso-ostoja eivät kerrytä oppikirjat, SSKK:n kuukaudenkirjat, ohjelmalisenssit, postimerkit, lehdet, elokuvaliput, muut liput eivätkä ostot, joista on annettu yritysalennus tai jotka on maksettu lahjakortilla. 

   Pöllöklubin taso-ostoja kerryttäviä ostoja ei voi kirjata jälkikäteen. Taso-ostot päivittyvät asiakastietoihin pääsääntöisesti seuraavana päivänä taso-ostojen syntymisestä. Huomioi, että taso-ostojen kirjautumisessa voi joskus olla hieman viivettä.

    

   Bonusta ostoista

   1.4.2022 alkaen hopea ja kultatason saavuttaneet asiakkaat ansaitsevat bonusta jopa 5%. Viiden euron bonusseteli tulee käytettäväksi jokaista 100 euron taso-ostoa kohden. 

   Ansaittu bonus ladataan asiakastilille ja siitä viestitään sähköpostitse. Bonuksen käyttäminen ei kerrytä bonusta. Bonuksen käyttöaika on kaksi kuukautta ja sen voi käyttää myymälässä tai verkkokaupassa. Ansaittu bonus tulee käyttää yhdellä kertaa. Kertaostoksen ollessa 1 000 euroa tai enemmän on bonuskupongin arvo 50 euroa. Bonusta ei voi vaihtaa rahaksi, eikä sillä voi ostaa välitysmyyntituotteita, digikirjoja tai lahjakortteja, eikä sitä voi yhdistää muihin etukoodeihin. Asiakaspalautusta, jonka maksamiseen on käytetty bonusta ei bonuksen osalta palauteta. Suomalainen Kirjakauppa pidättää oikeuden muuttaa kertyvän bonuksen määrää ja määräytymistapaa. 

    

   Pöllöklubin viestintä

   Pöllöklubin viestintä tapahtuu pääasiassa sähköpostitse tai tekstiviestitse, joten sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron ajan tasalla pitäminen on tärkeää. Tällä tavoin kanta-asiakas saa tietoa asiakkuudestaan ja pääsee hyödyntämään hänelle kuuluvat edut. Tekstiviestejä lähetetään ainoastaan suomalaisiin puhelinnumeroihin. 

   Asiakasviestintä on kiinteä osa Pöllöklubin asiakasohjelmaa, eikä sitä voi peruuttaa. Asiakasviestintä on luonteeltaan tiedottavaa, jolla viestitään Pöllöklubin asiakkuudesta ja asiakasohjelmaan liittyvistä asioista.

   Markkinointiviestintä on olennainen osa Pöllöklubin asiakasohjelmaa, sillä asiakas saa sitä kautta tietoa eduistaan. Pöllöklubin jäsenyys sisältää markkinointiviestintää Pöllöklubin eduista ja Suomalaisen Kirjakaupan eduista, kampanjoista ja ajankohtaisista uutuustuotteista. Markkinointiviestinnän voi halutessaan peruuttaa päivittämällä viestintäasetuksiaan Oma Suomalainen -asiakastilillä tai olemalla yhteydessä Suomalaisen Kirjakaupan asiakaspalveluun (asiakaspalvelu@suomalainen.com).

    

   Ehtojen muuttaminen ja Pöllöklubi kanta-asiakassopimuksen irtisanominen

   Suomalaisella Kirjakaupalla on oikeus muuttaa Pöllöklubin kanta-asiakkuuden ehtoja ja kanta-asiakasohjelman sisältöä. Olennaiset muutokset tiedotetaan kanta-asiakkaille sähköpostitse tai tekstiviestitse. Vähäisemmistä muutoksista tiedotetaan osoitteessa Suomalainen.com. 

   Pöllöklubin kanta-asiakkuuden voi irtisanoa olemalla yhteydessä asiakaspalveluun.

   Suomalaisella Kirjakaupalla on oikeus päättää Pöllöklubin kanta-asiakkuus kahden vuoden (24kk) kuluttua viimeisestä ostokerrasta, jolloin kanta-asiakaskorttia on käytetty. 

   Saat käyttöösi esimerkiksi nämä edut

   Kuukauden klubiedut

   Kuukauden klubiedut

   Uusia tarjouksia joka kuukausi! Ajankohtaisia tuotteita sekä kiinnostavia uutuuskirjoja klubihintaan. Se mitä tässä kuussa on klubietuna voit kurkistaa täältä.

   Klubipäivät

   Klubipäivät

   Klubipäivät on yhtä juhlaa ja niitä vietetäänkin useamman kerran vuodessa! Klubipäivillä kanta-asiakkaat saavat 10 euron alennukset jokaista 50 euron ostosta kohden.

   Bonuskupongit

   Bonuskupongit

   Kanta-asiakkuus hannattaa! Kulta- ja hopeatasolla ostoksista kertyy bonusta. Mitä enemmän ostat sitä enemmän ansaitset bonuskuponkeja.

   E- ja äänikirjoja voi ostaa vain henkilökohtaiseen käyttöön. Tämän vuoksi niiden myynti on rajattu 1 kpl/nimeke/asiakas.