Yhteisrekisteri


Yhteisrekisterinpitäjyys  

Yksityisyytesi on meille Otava-konsernissa tärkeä, ja pyrimme tarjoamaan sinulle turvallisen ja luotettavan asiakas- ja käyttökokemuksen. Osana mahdollisimman hyvää asiakas- ja käyttökokemusta haluamme samalla ymmärtää tarpeitasi ja kiinnostuksen kohteitasi sekä luoda sinua kiinnostavaa sisältöä. Tässä toiminnassa hyödynnämme rajoitetusti myös Otava-konsernin eri liiketoiminta-alueilta saatavaa ja yhdistettävää dataa. Näin voimme tuottaa yhteisrekisterinpitäjinä lisäarvoa sekä tuotteidemme ja palveluidemme käyttäjille että mainostaja-asiakkaillemme. 

Otava-konsernin kuluttajaliiketoiminnoista yhteisrekisterinpitäjinä henkilötietojen käsittelylle ovat tällä hetkellä Otavamedia Oy (ja sen liiketoiminta-alue Otavamedia Golfpiste) sekä Suomalainen Kirjakauppa Oy (ja sen eri liiketoiminta-alueet, kuten Suuri Suomalainen Kirjakerho). 

Kun olet jonkun Otava-konsernin yhteisrekisteripitäjän tuotteiden tai palveluiden asiakas taikka muutoin käytät jotakin yhteisrekisterinpitäjän tuotetta, palvelua, verkkosivustoa tai sovellusta, ovat edellä luetellut yhtiöt rekisterinpitäjiä ensinnäkin omien liiketoimintojensa osalta omille asiakkailleen ja potentiaalisille asiakkailleen. Sen lisäksi ne ovat yhteisrekisterinpitäjiä tiettyjen, rajoitettujen henkilötietojesi käsittelyn osalta tässä kuvattavassa yhteisrekisterissä.  

Yhteisrekisterinpitäjyys tarkoittaa sitä, että useampi kuin yksi organisaatio käsittelee yhdessä sovittavia henkilötietotyyppejä ja kantaa vastuun henkilötietojen käsittelystä sekä määrittää tietojen käsittelytarkoitukset yhdessä sovituilla tavoilla. Kaikki yhteisrekisterinpitäjät ovat vastuussa henkilötietojen käsittelystä ja niiden suojelusta yhdessä. Yhteisrekisterinpitäjät sopivat siitä, mitä ja miten henkilötietoja käsitellään yhteisesti käytössä olevan datan osalta, ja miten rekisteröidyt voivat käyttää oikeuksiaan yhtiökohtaisesti, sekä siitä, miten tietosuojalainsäädäntöön liittyvät muut velvollisuudet ja vaatimukset täytetään. 

Otava-konsernissa yhteisrekisterinpitäjät voivat kerätä ja käsitellä rekisteröidyistä eli asiakkaistaan ja potentiaalisista asiakkaistaan yhteisrekisterissään muun muassa seuraavia tietotyyppejä: 

  • rekisteröidyn nimi- ja yhteystiedot sekä syntymäaika 
  • tiedot rekisteröidyn tekemistä tilauksista, ostoista, reagoinnista asiakas- ja markkinointiviestintään ja rekisteröinneistä (esimerkiksi lehtien ja kirjakaupan tuotteiden ostot ja tilaukset sekä asiakastilille taikka kanta-asiakkuuteen rekisteröityminen) 
  • tiedot rekisteröidyn toiminnoista yhteisrekisterinpitäjien verkkosivuilla ja sovelluksissa erilaisten ryhmä- ja segmenttitason tietokantojen luomiseksi (kuten säännölliset kiinnostuksenkohteet verkkolehtien sisällöistä) 
  • muut mahdolliset rekisteröidyn ilmaisemat ja rekisteröidyn toiminnasta johdetut kiinnostustiedot 
  • henkilötietojen rikastamiseen liittyvät segmentti- ja muut tiedot, joita yhteisrekisterinpitäjä voi hankkia ulkopuolisilta palveluntarjoajilta (kuten Dun & Bradstreet Finland Oy:ltä)  
  • rekisteröidyn ilmaisemat suoramarkkinointia koskevat yhtiökohtaiset valinnat 


Henkilötietojesi käsittely Otava-konsernin yhteisrekisterissä ei edellytä sinulta toimenpiteitä. Rekisteröityjen oikeuksien (kuten suoramarkkinoinnin kieltämisen) käyttämisen osalta pyydämme kääntymään ensisijaisesti liiketoiminta-alueittain eri yhtiöidemme puoleen seuraavasti:
 

  • Otavamedia Oy 
  • Suomalainen Kirjakauppa Oy 

 

Yhteisrekisterissä käsiteltävien henkilötietojen turvallisuudesta huolehditaan muun muassa ohjelmistojen ja prosessien huolellisella suunnittelulla, valinnalla ja toteuttamisella sekä henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden kouluttamisella. Henkilötietojen käsittelyä seurataan ja valvotaan, ja siihen tehdään tarvittaessa muutoksia lainsäädännön, viranomaislinjausten sekä asiakaspalautteiden ja liiketoiminnan kehittämisen perusteella.    

3.8.2023

E- ja äänikirjoja voi ostaa vain henkilökohtaiseen käyttöön. Tämän vuoksi niiden myynti on rajattu 1 kpl/nimeke/asiakas.