Juha Kauppisen Monimuotoisuus on vuoden 2019 Kanava-voittaja!

Julkaistu:

Suomalainen Kirjakauppa onnittelee lämpimästi Juha Kauppista, jonka uusi teos Monimuotoisuus on juuri palkittu vuoden 2019 Kanava-palkinnolla! Teoksessa Suomen ainutlaatuinen luonto näyttäytyy yksittäisten tarinoiden kautta, ja monimutkaiset, vaikeasti hahmotettavat asiat on purettu jokaiselle ymmärrettävään muotoon.

Osta omasi lähimmästä Suomalaisen myymälästä tai verkkokaupasta:

PehmeäkantinenE-kirja

 

Kaikki Kanava-palkintoehdokkaat sekä palkintoraadin perustelut:

 

Juha Kauppinen: Monimuotoisuus

Ympäristöasioihin perehtynyt toimittaja käsittelee luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä monipuolisesti sekä lajien, populaatioiden että ekosysteemien tasolla. Kirja kuvaa lajien katoamisen syitä ja seurauksia paitsi biologisena ilmiönä, myös ihmisen ja luonnon suhteen kautta. Kauppinen onnistuu tekemään tärkeästä asiasta mielenkiintoisen kirjoittamalla niin vetävästi, että lukija suorastaan pakotetaan kiinnostumaan. Tekstistä huokuu kautta linjan kirjoittajan syvällinen aiheensa tuntemus.

Jouko Aaltonen & Seppo Sivonen: Orjia ja isäntiä – Ruotsalais-suomalainen siirtomaaherruus Karibialla

Ruotsin ja Suomen vähemmän tunnettua menneisyyttä käsittelevä teos kuvaa reportaasin keinoin ilmiötä, jonka merkitys koko maailmanhistoriassa on ollut valtava. Kirjasta käy hyvin ilmi, kuinka orjakauppa kosketti myös Ruotsia ja Suomea, vaikka näiden maiden ei ole tarvinnut jälkeenpäin tehdä tiliä tästä historian jaksosta. Lähikuva Saint-Barthélemyn saaresta laajenee kolonialismin ajan globaalin talouden tarkasteluksi ja tuo havainnollisesti esiin kolonialismin mekanismit, mentaliteetit ja moraalin. Globalisaation uusi esiinmarssi tekee kirjasta tärkeän puheenvuoron ajankohtaisessa kansainvälistä taloutta koskevassa keskustelussa.

Asta Leppä: Sävyttömät sanat – Kun vastakkainasettelut saivat vallan

Asta Lepän esseistinen teos on tarkkanäköinen kuvaus oman aikamme ylevistä ja arkisista, pelottavista ja koomisistakin piirteistä. Isot ja pienet asiat limittyvät ja linkittyvät kirjassa oivaltavasti, ja Leppä nostaa esiin tärkeitä kysymyksiä hyvyydestä ja pahuudesta, normaaliudesta ja poikkeavuudesta ja ihmisten suhteista toisiinsa ja ympäröivään maailmaan. Rohkeasti hän myös paljastaa itsestään epämiellyttäviä asioita ja tunnustaa oman haavoittuvuutensa tavalla, johon moni aikalainen voi samastua.

Sanna Nyqvist: Räjähdemiehen perintö – Vallasta, kirjallisuudesta ja Nobelin palkinnosta

Kirjoittaja on tehnyt suuren työn tutkiessaan kirjamaailman tärkeimmän instituution historiaa. Nyqvist kuvaa huolellisesti, millaisia asioita kirjallisuudessa on arvostettu eri aikoina ja miten erilaiset poliittiset, maantieteelliset ja nobelistien sukupuolijakaumaa koskevat painotukset ovat vaikuttaneet palkintopäätöksiin. Nobel-instituution historiaan liittyy paljon vallan väärinkäyttöä ja suoranaista korruptiota, jonka kuvaaminen auttaa osaltaan ymmärtämään myös Ruotsin akatemian viimeaikaista kriisiä.

Jouni Tikkanen: Lauma – 1880-luvun lastensurmat ja susiviha Suomessa

Jouni Tikkanen on kaivanut aikaansa ja vaivojaan säästelemättä esiin kaiken mahdollisen tiedon mitä susien 1880-luvulla Varsinais-Suomessa tekemistä lastensurmista löytyy. Sen avulla hän todistaa vastaansanomattomasti, että kysymys on todellisista tapahtumista eikä pelkistä tarinoista. Laajan aineistonsa avulla Tikkanen tuo esiin uutta tietoa myös suomalaisten luontosuhteesta ja 1800-luvun lopun yhteiskunnasta. Tapahtumien kuvaaminen suden näkökulmasta on nerokas ratkaisu, joka auttaa ymmärtämään paremmin myös ihmisen paikkaa luonnossa.

Lisää luettavaa

E- ja äänikirjoja voi ostaa vain henkilökohtaiseen käyttöön. Tämän vuoksi niiden myynti on rajattu 1 kpl/nimeke/asiakas.