Phoenix : den återuppståndne - försvaret av Stralsund och de svenska provinserna i Nordtyskland 1710-1716

Johnny Poetzsch

Phoenix : den återuppståndne - försvaret av Stralsund och de svenska provinserna i Nordtyskland 1710-1716

Phoenix : den återuppståndne - försvaret av Stralsund och de svenska provinserna i Nordtyskland 1710-1716

Johnny Poetzsch
Kovakantinen
36,95 €
Saatavuus: Lähetetään 10-25 arkipäivässä, tilaustuote.
Toimituskulut alk 0 €

Myymäläsaatavuus

Tuotetiedot

 • Näytä kaikki
  • Kustantaja Poetzsch Historica
  • ISBN 9789198448405
  • Tuotekoodi 9789198448405
  • Kirjoittajat Johnny Poetzsch
  • Kieli ruotsi
  • Thema-luokitus Historia; Euroopan historia
  • Ilmestymispäivä 05.09.2018
  • Vuosi 2018
  • Painos 1
  • Sivumäärä 732
  • Asiasanat Poetzsch; Krig; Stralsund 1715; Phoenix; Fregatten Phoenix; Det Stora Nordiska kriget; Karl XII; Svenska krig; Marina; Sjöstrider; Bender; Löwen; Stenflycht; Carl von Roland; Franc; Fistulator; Umbehawen; Koskull; Stralsund; Rügen; Wismar; Stettin; Stade; Tönningen; Gadebusch; Strezow; Altona; Kolberger Heide; Wittow; Peenemünde; Swinemünde; Usedom; Altefehr; Pommern; Vorpommern; Bremen-Verden; Lübow; Svenska fästningar;
  • Pituus (mm) 230
  • Leveys (mm) 161
  • Korkeus (mm) 53
  • Paino (g) 1412
  • Sisältö Innehållsförteckning
   Förord 6
   Prolog: Phoenix –Den återuppståndne
   Oktober - November 1714 10
   ”…kommer Ers majestät icke snart hem, så går riket
   förlorat …,”.
   I. Första avdelningen: Mörka moln över de svenska
   provinserna i Tyskland 1709-1711 29
   ”Dock vore oförsvarligt,..”.
   I:I Undergångens tid 30
   I:II Stade 56
   I:III Anfallet mot Pommern, och belägringen av Stralsund
   7 September 1711 - 7 Januari 1712 78
   I:IV Den första belägringen av Wismar, och utfallet mot
   Lűbow 5 December 1711 104
   I:V Den första transporten 1711-1712 126
   II. Andra avdelningen: Till motangrepp 1712 148
   ”För Kristi skull ber jag eder att nu gripa an och våga det yttersta ….”.
   II:I Anfallet mot Stade 14 Augusti -7 September 1712,
   149
   II:II Sjöfäktningen vid Greifswalder Bodden 31 Juli – 17
   augusti 1712 173
   II:III Den stora expeditionen, och katastrofen vid Wittow
   Maj- September 1712 197
   II:IV Det stora vågspelet Oktober-December 1712 219
   II:V Slakten vid Gadebusch 9 December1712 239
   III. Tredje avdelningen: Mot katastrof 1713-14 265
   ” Quod dulce bellum inexpertis” -Emedan krig är ljuvt för
   dem som inte har erfarenhet av det.
   III:I Nedbränningen av Altona 7-10 Januari 1713 266
   III:II Rykten från Bender, och slutet vid Tönningen
   Februari-Maj 1713 296 III:III Från de svekfullas ballustrad. –Det Oldenswortska
   efterspelet & Sekvesterfördraget vid Schwedt Juni-
   September 1713 319
   III:IV Riksrådets försök till revolution –Ständernas
   inkallande till riksdagen December 1713-Mars 1714
   347
   III:V Kampen mot naturens obönhörliga kraft 1714 360
   IV. Fjärde avdelningen: Diplomati och förberedelser
   November 1714- April 1715 378
   ”...Om inte nödvändigheten fodrade ….”.
   IV:I En kunglig återkomst 11 November 1714 379
   IV:II Alla Kungens ryttare, och alla Kungens män 403
   IV:III Kaperi, och utökad konflikt Våren 1715 417
   IV:IV Sjöstriden vid Kolberger Heide, Fehmern.
   Fredag den 13 April 1715 438
   IV:V Återtagandet av Usedom, Fredag den 13:e April, och
   träffningen vid Anklam den 20 April 1715 451
   V. Femte avdelningen: Odium Agressionis
   –Kampen om de yttre försvarsverken 474
   ”…och medh värian först förskaffa oss bättre anseende
   hos fienderna än vij nu hafva.”.
   V:I Theatrum Belli Pommerani. Striderna om Usedom,
   och slutet vid Swineműnde Juli-Augusti 1715 475
   V:II Sjöslaget vid Pommerska vallen (Jasmund) 28 Juli
   1715 492
   V:III Kampen om Peeneműnde skans 8-11 Augusti 1715
   511
   V:IV Striden om inloppet till det västra djupet -Wester
   tiefe 7-14 September, och Hvite Örns anfall mot
   Phoenix, och Öland 1 Oktober 1715 518
   VI. Sjätte avdelningen: De fyra kungarnas belägring
   –Den tredje belägringen av Stralsund 9 Juli – 13
   December 1715 534
   ”Lyckan gör dem inte stora, lika lite som olyckan kan
   beröva dem något av deras värdighet. Ödet, som är
   en kokett skötka, bör inte avgöra den sanna äran,
   lika lite som en otrogen hustru borde få
   ödelägga sin mans rykte.” .
   VI:I Anfallet mot det Gustavianska retranchementet, och
   Frankenthor natten mellan måndag och tisdag den
   24/25 Oktober 1715 535
   VI:II Affairen vid Strezow 4-5 November 1715 551
   VI:III Slutet vid Altenfähr 5-7 November 1715 581
   VI:IV De fyra kungarnas belägring
   1 Oktober-13 December 1715 603
   VI:V De som stred, de som dog, och de som återvände,
   December 1715 627
   Epilog: Där hjärtslagen tystnar 13 December-9 April
   ”Dhe, som äro dher äro nästan aldeles förlåtna och lärer
   Stralsund för dhenna gången ofelbart falla fienden i
   händer igiönom dhet ingen undsättningh hela tiden
   är kommen.”. 649
   VII: Källor 686
   VIII: Bilagor. Illustrationer/kartor 713
   Bilaga 1. Översiktskarta Europa. Karl XII:s färdrutt från
   det Osmanska riket till Stralsund. 20 september-
   10/11 (g.s) november 1714. 713
   Bilaga 2. Översiktskarta Svenska Pommern. 714
   Bilaga 3. Den norra delen av Svenska Pommern. 715
   Bilaga 4. Den södra delen av Svenska Pommern 716
   Bilaga 5. Översiktskarta. Västra Tyskland 717
   Bilaga 6. Wismar och dess omgivning. 718
   Bilaga 7. Bremen-Verden. 719
   Bilaga 8. Slaget vid Gadebusch, 9 december (g.s) 1712.
   720 Bilaga 9. Sjöstriden vid Neue Diep (Greifswalder
   Bodden), 7-14 (g.s) September 1715. 721
   Bilaga 10. Landstigningen, och slaget vid Strezow, 9
   November (g.s) 1715. 722 Bilaga 11. Kopparstick. Stralsund 1652. 723
   Bilaga 12. Kopparstick. Stralsund 1715. 723
   Bilaga 13. Medalj Stralsund 1715 723
   Bilaga 14. Medalj: Karl XII:s landstigning vid skånes kust,
   1715 723 Bilaga 15. Kopparstick Wismar 1640 724
   Bilaga 16. Kopparstick Stade före 1653 724
   Bilaga 17. Kopparstick Stettin 1642 724
   Bilaga 18. Porträtt föreställande Karl XII 1715. 725
   Bilaga 16. Modell sannolikt av fregatten Phoenix 726
   Bilaga 17. Karta Stralsund. Ritning över de vid 1696
   nybyggda hornverket 726
   Bilaga 18. Karta Altefehr. Ritningar över wercken kring
   altefehr 727
   Bilaga 19. Ritning över Peeneműnde skans. 727
   Bilaga 20: THEATRUM BELLI POMMERANI. Karta över
   nordöstra delen av Svenska Pommern. 728
   Bilaga 21. Karta över Stettin med omnejd. 728
   Bilaga 22. Målning av Whalfisken. 729
   Bilaga 23. Ritning över Whalfisken. 729
   Bilaga 24. Ritning över Whalfiskens innandöme. 730
   Bilaga 25. Ritning över Stade och dess befästningar.
   730
   Bilaga 26. Svenska kommendanthuset I Stralsund. 731
   Bilaga 27. Nikolaikyrkan, Stralsund, och dess västra port.
   731
   Bilaga 28. Vägen ner mot Kleine--, och Grosse Strezow.
   732 Bilaga 29. Strezows bukt, och strand där landstigningen
   skedde. 732
  • Tuotemuoto Kovakantinen kirja

Tuotekuvaus

I efterdyningarna av slaget vid Poltava, den 28 juni 1709, på den ukrainska stäppen där den svenska huvudarmén går sin undergång tillmötes, flyr Karl XII tillsammans med omkring 1 000 man över till osmanskt område. Den efterföljande hösten kämpar sig resterna av general von Krassows svenska armé från sina positioner i Polen tillbaka till de svenska provinserna I Tyskland. En reträtt vilken inleder ett nytt skede i det Stora nordiska kriget där striderna förflyttas till den svenska stormaktens sydligaste gräns och yttre linjer, och där försvaret av, och kampen om svenska städer såsom Stralsund, Stettin, Wismar, och Stade nu tar sin början. I Phoenix – Den återuppståndne får vi följa de svenska provinserna Svenska Pommern, Wismar, och Bremen-Verden i deras kamp för överlevnad mellan åren 1710–1716. Utifrån ett omfattande källmaterial bestående av bl.a. brev, dagböcker, kyrkböcker, administrativa handlingar, och kartor skildrar Johnny Poetzsch detaljerat det politiska spelet som omgärdade denna kamp, samtidigt som han tar oss med på de förbittrade och blodiga strider vilka pågick till lands-, och till sjöss i och runt dessa områden. En kamp präglad av belägringar, stormningar, infanteri-, och kavalleristrider, landstigningar, och stora slag såsom Gadebusch, och Strezow, tillsammans med sjöstrider och större sjöbataljer vid Kolberger Heide, och Rügen. Ur ett rikt persongalleri möter vi män i den högsta svenska militäraledningen som Magnus Stenbock, och Mauritz Vellingk, tillsammans med officerare och meniga bakom fästningsmurar, och i de främsta leden på fälten som Axel Löwen, Zacris Franc, Johan Stenflycht, Carl Roland, och Anders Koskull. Till sjöss möter oss också sjömilitärer och kapare såsom Mikael Henck, Paul Umbehawen, och Frans Fistulator, seglandes fartygen Lilla-, och Stora Phoenix. Och I dess mitt, invirad i en värld fylld av realpolitik, svåra val, och falskspel, en återvändande, återuppstånden svensk kung kämpandes för den svenska stormaktens överlevnad.
Johnny Poetzsch född 1963 är utbildad i antik-, social, ekonomisk och politisk historia, arkeologi, och statsvetenskap vid Uppsala universitet, och arbetar sedan 20 år tillbaka såsom gymnasielärare. Phoenix är hans första i bokform utgivna arbete.

Tämä tuote kuuluu tuoteryhmiin

Myymäläsaatavuus

Tuotetiedot

 • Näytä kaikki
  • Kustantaja Poetzsch Historica
  • ISBN 9789198448405
  • Tuotekoodi 9789198448405
  • Kirjoittajat Johnny Poetzsch
  • Kieli ruotsi
  • Thema-luokitus Historia; Euroopan historia
  • Ilmestymispäivä 05.09.2018
  • Vuosi 2018
  • Painos 1
  • Sivumäärä 732
  • Asiasanat Poetzsch; Krig; Stralsund 1715; Phoenix; Fregatten Phoenix; Det Stora Nordiska kriget; Karl XII; Svenska krig; Marina; Sjöstrider; Bender; Löwen; Stenflycht; Carl von Roland; Franc; Fistulator; Umbehawen; Koskull; Stralsund; Rügen; Wismar; Stettin; Stade; Tönningen; Gadebusch; Strezow; Altona; Kolberger Heide; Wittow; Peenemünde; Swinemünde; Usedom; Altefehr; Pommern; Vorpommern; Bremen-Verden; Lübow; Svenska fästningar;
  • Pituus (mm) 230
  • Leveys (mm) 161
  • Korkeus (mm) 53
  • Paino (g) 1412
  • Sisältö Innehållsförteckning
   Förord 6
   Prolog: Phoenix –Den återuppståndne
   Oktober - November 1714 10
   ”…kommer Ers majestät icke snart hem, så går riket
   förlorat …,”.
   I. Första avdelningen: Mörka moln över de svenska
   provinserna i Tyskland 1709-1711 29
   ”Dock vore oförsvarligt,..”.
   I:I Undergångens tid 30
   I:II Stade 56
   I:III Anfallet mot Pommern, och belägringen av Stralsund
   7 September 1711 - 7 Januari 1712 78
   I:IV Den första belägringen av Wismar, och utfallet mot
   Lűbow 5 December 1711 104
   I:V Den första transporten 1711-1712 126
   II. Andra avdelningen: Till motangrepp 1712 148
   ”För Kristi skull ber jag eder att nu gripa an och våga det yttersta ….”.
   II:I Anfallet mot Stade 14 Augusti -7 September 1712,
   149
   II:II Sjöfäktningen vid Greifswalder Bodden 31 Juli – 17
   augusti 1712 173
   II:III Den stora expeditionen, och katastrofen vid Wittow
   Maj- September 1712 197
   II:IV Det stora vågspelet Oktober-December 1712 219
   II:V Slakten vid Gadebusch 9 December1712 239
   III. Tredje avdelningen: Mot katastrof 1713-14 265
   ” Quod dulce bellum inexpertis” -Emedan krig är ljuvt för
   dem som inte har erfarenhet av det.
   III:I Nedbränningen av Altona 7-10 Januari 1713 266
   III:II Rykten från Bender, och slutet vid Tönningen
   Februari-Maj 1713 296 III:III Från de svekfullas ballustrad. –Det Oldenswortska
   efterspelet & Sekvesterfördraget vid Schwedt Juni-
   September 1713 319
   III:IV Riksrådets försök till revolution –Ständernas
   inkallande till riksdagen December 1713-Mars 1714
   347
   III:V Kampen mot naturens obönhörliga kraft 1714 360
   IV. Fjärde avdelningen: Diplomati och förberedelser
   November 1714- April 1715 378
   ”...Om inte nödvändigheten fodrade ….”.
   IV:I En kunglig återkomst 11 November 1714 379
   IV:II Alla Kungens ryttare, och alla Kungens män 403
   IV:III Kaperi, och utökad konflikt Våren 1715 417
   IV:IV Sjöstriden vid Kolberger Heide, Fehmern.
   Fredag den 13 April 1715 438
   IV:V Återtagandet av Usedom, Fredag den 13:e April, och
   träffningen vid Anklam den 20 April 1715 451
   V. Femte avdelningen: Odium Agressionis
   –Kampen om de yttre försvarsverken 474
   ”…och medh värian först förskaffa oss bättre anseende
   hos fienderna än vij nu hafva.”.
   V:I Theatrum Belli Pommerani. Striderna om Usedom,
   och slutet vid Swineműnde Juli-Augusti 1715 475
   V:II Sjöslaget vid Pommerska vallen (Jasmund) 28 Juli
   1715 492
   V:III Kampen om Peeneműnde skans 8-11 Augusti 1715
   511
   V:IV Striden om inloppet till det västra djupet -Wester
   tiefe 7-14 September, och Hvite Örns anfall mot
   Phoenix, och Öland 1 Oktober 1715 518
   VI. Sjätte avdelningen: De fyra kungarnas belägring
   –Den tredje belägringen av Stralsund 9 Juli – 13
   December 1715 534
   ”Lyckan gör dem inte stora, lika lite som olyckan kan
   beröva dem något av deras värdighet. Ödet, som är
   en kokett skötka, bör inte avgöra den sanna äran,
   lika lite som en otrogen hustru borde få
   ödelägga sin mans rykte.” .
   VI:I Anfallet mot det Gustavianska retranchementet, och
   Frankenthor natten mellan måndag och tisdag den
   24/25 Oktober 1715 535
   VI:II Affairen vid Strezow 4-5 November 1715 551
   VI:III Slutet vid Altenfähr 5-7 November 1715 581
   VI:IV De fyra kungarnas belägring
   1 Oktober-13 December 1715 603
   VI:V De som stred, de som dog, och de som återvände,
   December 1715 627
   Epilog: Där hjärtslagen tystnar 13 December-9 April
   ”Dhe, som äro dher äro nästan aldeles förlåtna och lärer
   Stralsund för dhenna gången ofelbart falla fienden i
   händer igiönom dhet ingen undsättningh hela tiden
   är kommen.”. 649
   VII: Källor 686
   VIII: Bilagor. Illustrationer/kartor 713
   Bilaga 1. Översiktskarta Europa. Karl XII:s färdrutt från
   det Osmanska riket till Stralsund. 20 september-
   10/11 (g.s) november 1714. 713
   Bilaga 2. Översiktskarta Svenska Pommern. 714
   Bilaga 3. Den norra delen av Svenska Pommern. 715
   Bilaga 4. Den södra delen av Svenska Pommern 716
   Bilaga 5. Översiktskarta. Västra Tyskland 717
   Bilaga 6. Wismar och dess omgivning. 718
   Bilaga 7. Bremen-Verden. 719
   Bilaga 8. Slaget vid Gadebusch, 9 december (g.s) 1712.
   720 Bilaga 9. Sjöstriden vid Neue Diep (Greifswalder
   Bodden), 7-14 (g.s) September 1715. 721
   Bilaga 10. Landstigningen, och slaget vid Strezow, 9
   November (g.s) 1715. 722 Bilaga 11. Kopparstick. Stralsund 1652. 723
   Bilaga 12. Kopparstick. Stralsund 1715. 723
   Bilaga 13. Medalj Stralsund 1715 723
   Bilaga 14. Medalj: Karl XII:s landstigning vid skånes kust,
   1715 723 Bilaga 15. Kopparstick Wismar 1640 724
   Bilaga 16. Kopparstick Stade före 1653 724
   Bilaga 17. Kopparstick Stettin 1642 724
   Bilaga 18. Porträtt föreställande Karl XII 1715. 725
   Bilaga 16. Modell sannolikt av fregatten Phoenix 726
   Bilaga 17. Karta Stralsund. Ritning över de vid 1696
   nybyggda hornverket 726
   Bilaga 18. Karta Altefehr. Ritningar över wercken kring
   altefehr 727
   Bilaga 19. Ritning över Peeneműnde skans. 727
   Bilaga 20: THEATRUM BELLI POMMERANI. Karta över
   nordöstra delen av Svenska Pommern. 728
   Bilaga 21. Karta över Stettin med omnejd. 728
   Bilaga 22. Målning av Whalfisken. 729
   Bilaga 23. Ritning över Whalfisken. 729
   Bilaga 24. Ritning över Whalfiskens innandöme. 730
   Bilaga 25. Ritning över Stade och dess befästningar.
   730
   Bilaga 26. Svenska kommendanthuset I Stralsund. 731
   Bilaga 27. Nikolaikyrkan, Stralsund, och dess västra port.
   731
   Bilaga 28. Vägen ner mot Kleine--, och Grosse Strezow.
   732 Bilaga 29. Strezows bukt, och strand där landstigningen
   skedde. 732
  • Tuotemuoto Kovakantinen kirja

Tuotekuvaus

I efterdyningarna av slaget vid Poltava, den 28 juni 1709, på den ukrainska stäppen där den svenska huvudarmén går sin undergång tillmötes, flyr Karl XII tillsammans med omkring 1 000 man över till osmanskt område. Den efterföljande hösten kämpar sig resterna av general von Krassows svenska armé från sina positioner i Polen tillbaka till de svenska provinserna I Tyskland. En reträtt vilken inleder ett nytt skede i det Stora nordiska kriget där striderna förflyttas till den svenska stormaktens sydligaste gräns och yttre linjer, och där försvaret av, och kampen om svenska städer såsom Stralsund, Stettin, Wismar, och Stade nu tar sin början. I Phoenix – Den återuppståndne får vi följa de svenska provinserna Svenska Pommern, Wismar, och Bremen-Verden i deras kamp för överlevnad mellan åren 1710–1716. Utifrån ett omfattande källmaterial bestående av bl.a. brev, dagböcker, kyrkböcker, administrativa handlingar, och kartor skildrar Johnny Poetzsch detaljerat det politiska spelet som omgärdade denna kamp, samtidigt som han tar oss med på de förbittrade och blodiga strider vilka pågick till lands-, och till sjöss i och runt dessa områden. En kamp präglad av belägringar, stormningar, infanteri-, och kavalleristrider, landstigningar, och stora slag såsom Gadebusch, och Strezow, tillsammans med sjöstrider och större sjöbataljer vid Kolberger Heide, och Rügen. Ur ett rikt persongalleri möter vi män i den högsta svenska militäraledningen som Magnus Stenbock, och Mauritz Vellingk, tillsammans med officerare och meniga bakom fästningsmurar, och i de främsta leden på fälten som Axel Löwen, Zacris Franc, Johan Stenflycht, Carl Roland, och Anders Koskull. Till sjöss möter oss också sjömilitärer och kapare såsom Mikael Henck, Paul Umbehawen, och Frans Fistulator, seglandes fartygen Lilla-, och Stora Phoenix. Och I dess mitt, invirad i en värld fylld av realpolitik, svåra val, och falskspel, en återvändande, återuppstånden svensk kung kämpandes för den svenska stormaktens överlevnad.
Johnny Poetzsch född 1963 är utbildad i antik-, social, ekonomisk och politisk historia, arkeologi, och statsvetenskap vid Uppsala universitet, och arbetar sedan 20 år tillbaka såsom gymnasielärare. Phoenix är hans första i bokform utgivna arbete.

Tämä tuote kuuluu tuoteryhmiin

Yhteydenottolomake Oma Suomalainen -tili

Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Hyväksyn, että tietoni tallennetaan viestintää varten. Lue lisää tietosuojaselosteesta.