Inkluderingskompetens vid adhd & autism

Linda Jensen

Inkluderingskompetens vid adhd & autism

Inkluderingskompetens vid adhd & autism

Linda Jensen
Kovakantinen
47,95 €
Saatavuus: Lähetetään 10-25 arkipäivässä, tilaustuote
Toimituskulut alk 0 €

Myymäläsaatavuus

Tuotetiedot

 • Näytä kaikki
  • Kustantaja Be My Rails Publishing
  • ISBN 9789163956973
  • Tuotekoodi 9789163956973
  • Kirjoittajat Linda Jensen
  • Kieli ruotsi
  • Thema-luokitus Koulutus
  • Ilmestymispäivä 28.12.2017
  • Vuosi 2017
  • Painos 0
  • Sivumäärä 386
  • Asiasanat adhd; autism; inkludering; inkludera; aspergers syndrom; pedagogik; behov av särskilt stöd; funktionsnedsättning; NPF; neupsykiatrisk funktionsnedsättning; autism och adhd i skolan; dyslexi; dyskalkyli; stress; motivation; spelifiering; gamification; värdegrund; motorik
  • Pituus 240
  • Leveys 170
  • Korkeus 30
  • Paino 900
  • Sisältö Förord av Bodil Jönsson xi Om boken 1 STEG 1 FÖRSTÅ NEDSATTA OCH STARKA FUNKTIONER 5 Introduktion 6 Grundprinciper Vi kompenserar nedsatta funktioner – inte en diagnos Vi måste förstå oss på eleverna innan vi kan ge rätt stöd Introduktion till diagnosernas land 9 Om autism och adhd Tre sorters adhd En enda autismdiagnos För många diagnoser är inte problemet Autism och adhd samtidigt Förstå styrkorna och använd dem 15 Styrkor hos elever med adhd Styrkor hos elever med autism Framgångsrik autism och adhd En dag genom elevens ögon 22 Förstå nedsatta funktioner och deras effekter 25 Om exekutiva funktioner 27 Funktionsområde 1 – målstyrning 28 Tidsuppfattning Planering Tidsplanering Beslutsförmåga Prioritering Organisation Funktionsområde 2 – uppmärksamhet 31 Riktad uppmärksamhet och avledbarhet Koncentration Kognitiv flexibilitet Kognitiv uthållighet Funktionsområde 3 – självkontroll 34 Övervakning av handlingar Självreglering Impulskontroll Känsloreglering Aktivitetsreglering – hyperaktivitet och hypoaktivitet Funktionsområde 4 – motivation 38 Initiativförmåga och igångsättning Motivation Inre belöning Funktionsområde 5 – minne och intelligens 40 Intelligens och särbegåvning Begåvningsprofil Långtidsminne Korttids- och arbetsminne Funktionsområde 6 – informationsförståelse 44 Hörförståelse – auditiv perception Läsförståelse Ordavkodning och taluppfattning – dyslexi respektive dyskalkyli Funktionsområde 7 – informationsbearbetning 46 Bearbetningshastighet Problemlösning Automatiserad informationsbearbetning Informationstolkning Central koherens Generalisering Föreställningsförmåga Funktionsområde 8 – samspel och kommunikation 51 Förmåga att läsa av sociala situationer Lekförmåga Känsla av ett eget jag och medvetenhet om sina behov Mentaliseringsförmåga Kommunikation av känslor och behov Icke-verbal kommunikation Ömsesidig kommunikation Språk och tal Funktionsområde 9 – motorik och sinnesintryck 57 Automatiserad motorisk förmåga Skrivförmåga Perception Balans- och rörelsesinne Orienteringsförmåga Funktionsområde 10 – kravtålighet 61 Energi och sömn Stresstålighet och ångest Rädsla Prestationsångest Självkänsla Samarbetsförmåga och kravkänslighet Fallgropar när vi ska förstå 67 Att inte tro på diagnoser Att blunda för stora svårigheter STEG 2 KOMPENSERA NEDSATTA FUNKTIONER 75 Introduktion 76 Grundprinciper Alla elever kan lyckas Vi har ett kompensatoriskt uppdrag – inte eleven Vi kompenserar inte bara undervisningen Kompenserande skolmiljö 84 Perceptionssanera skolan 85 Avlägsna lysrör som låter och ljus som bländar Ta till ljuddämpare och ljudförstärkare Skärma av andra elevers prat Skala bort onödiga synintryck Skapa funktionella arbetsplatser 89 Skärma av med bänkarnas placering Skapa arbetsplatser som kompenserar för rörelsebehovet Underlätta i svåra miljöer 91 Underlätta i kapprummet Avskärma i matsalen Förenkla på toaletten Dämpa utmanande beteenden med miljön 93 Rensa ”triggrar” Behåll miljön samma Skapa en reträttplats Skapa en skolgård för alla 97 En tillgänglig utemiljö Energivård 99 Kartlägg energitjuvar och energiladdare 101 Kartlägg vad som tar energi Kartlägg vad som ger energi Känn igen varningsklockorna och bryt i god tid Ladda batterierna 104 Säkra rasten för energiladdning Mat som inte stressar Lugna sinnena Spara på batterierna 108 Dygnsanpassa skoldagen Intrycksanpassa skoldagen Automatiseringsanpassa skoldagen Aktivitetsreglera skoldagen Organisera skoldagen När batterierna körts slut 122 Våra tre stressresponser Att fäkta – utåtagerande beteenden Att frysa – låsningar Att fly – instinkten att rädda sig själv Skapa en handlingsplan för nödsituationer Skala ner – bättre än rasera 126 Skala ner skolutflykter och andra krävande dagar Ha ett reservschema som backup Rensa bland läxorna Anpassad skoldag och studiegång Särskild undervisningsgrupp Navigeringsstöd 138 Navigera igenom kommunikation 140 Talad kommunikation som alla förstår Alternativ och kompletterande kommunikation Bildstöd som kommunikation Bildstöd för att kommunicera behov Kommunikationsstöd Navigera igenom aktiviteter 145 Översikter Enhetliga lektionsplaner Skriftliga instruktioner Rutiner Förberedelser Navigera med andra 154 Regler Sociala berättelser Seriesamtal och att ritprata Navigera igenom miljön 157 En tydliggörande skolmiljö Navigera igenom tid 159 Tydligare tid Oplanerad tid Kompenserande pedagogik 164 Led och rikta rätt 166 Strukturera och skapa igenkänning Ge tät lärarhandledning Visa vägen med formativ bedömning Ge beröm som puffar eleverna rätt Våga bli bedömd själv Tro på framsteg 176 Stärk elevens tro på sig Skapa fler situationer att lyckas i Utgå från funktionsförmågorna Fånga och fokusera 181 Lyssna lättare Väck fokus med sinnesintryck Lär med kroppen Skapa mening Kom igång med några enkla knep Hitta motivatorerna Utnyttja specialintressen Använd appar Utnyttja belöningar och gamification Förankra kunskapen 195 Reflektera – lär ut metakognitiva strategier Visualisera – hjälp eleverna organisera kunskap Länka – skapa nycklar till kunskapen Repetera utan att tappa motivationen Ta bort hinder för att ta in och redovisa kunskap 200 Hinder 1 – kunskapsnivå Hinder 2 – hastighet och simultankapacitet Hinder 3 – otydliga mål Hinder 4 – människor Hinder 5 – läromedel Hinder 6 – text (dyslexi och läsförståelse) Hinder 7 – siffror (dyskalkyli) Hinder 8 – handskrift Hinder 9 – prov Ta bort hinder med rätt lärverktyg Fallgropar när vi ska kompensera 225 Att se eleven som den som ska kompensera Att undervisa utan differentiering Att glömma det som är bra STEG 3 INTERAGERA FUNKTIONELLT 233 Introduktion 234 Grundprinciper Det är situationerna som skapar våra problem – inte eleverna Det är vi vuxna som saknar lösningar – inte eleverna Det som händer i skolan löser skolan – inte föräldrarna Samarbeta med eleven 238 Var elevens medspelare – inte motspelare 239 Villkora inte relationen till eleven som behöver den mest Skapa en koppling med eleven som är svår att nå Vi ska inte vinna över eleven Tillför det eleven vinner med sitt utmanande beteende Ta itu med problem diskret, direkt och utan att döma Sätt ribban på rätt höjd 245 Ställ krav som elever kan säga ja till Ta ansvar för det som sker över ribban Hantera vägran med lyhördhet och justera ribban Besvara kaos med lugn 248 Smitta med lugn Avled med ett sidospår Se till att eleven har en väg ut ur utbrottet Utveckla beteendet på sikt 253 Arbeta inte med fel verktygslåda Utbrottet är inte problemet Logga utmanande reaktioner och ta reda på varför de uppstår Varför fungerar det när det fungerar? Fånga elever när de gör rätt för att få dem att göra det oftare Hitta nya vägar tillsammans – samarbetsbaserad problemlösning (CPS) Samarbeta med vårdnadshavarna 264 Se vårdnadshavarna som verktygslåda Lägg fokus på det du själv kan styra över Arbeta lösningsorienterat mot de viktigaste målen Samarbeta när det har skurit sig Samarbeta i skolan och utanför 271 Låt inte eleven vara den som ska anpassa sig Arbeta för enhetliga stödinsatser i skolan Samarbeta bortom skolans gränser SPSM – Specialpedagogiska skolmyndigheten BUP – Barn- och ungdomspsykiatrin BUH/HAB – Barn- och ungdomshabiliteringen LSS – korttidsvistelse eller avlösare i hemmet Fallgropar när vi ska interagera funktionellt 277 Att se andra som motspelare Att tänka icke-autistiskt eller icke-hyperaktivt Att tro att lite konsekvenser eller uppfostran fixar eleverna STEG 4 EXCELLERA MED EN FUNKTIONELL VERKSAMHET 283 Introduktion 284 Grundprinciper Vi kräver inte att elever ska misslyckas för att få stöd Inkludering är något vi alla gör varje dag En inkluderande organisation 289 Inkluderande perspektiv 289 Integrering jämfört med inkludering Inkludering innebär en skola som är tillgänglig för alla Ingen behöver kunna allt – men alla behöver kunna mer Funktionella roller 295 Rektorns kompensatoriska uppdrag Skolpsykologens och skolkuratorns förebyggande roll Skolsköterskans uppfångande roll Fritidshemmets utvecklande roll Resurspedagogens ledsagande roll Specialpedagogens och speciallärarens handledande och förstärkande roll Framgångsfaktorer vid inkludering 309 Tänk omvänd inkludering 312 Föranpassat 315 Skapa en skola för alla … från början Differentiera som norm Inkludera lärverktyg och hjälpmedel i alla klassrum Ge stöd innan elever misslyckas med trestegsmodellen Överlämning för kontinuitet i elevernas stöd Verksamhetsorienterat 321 Arbeta med hela verksamheten inte bara enskilda elever Låt specialpedagogiken bli allas ansvar Sätt kommunikation och extra anpassningar på mötesagendan Flexibelt och multidisciplinärt 325 Kom ihåg att elever med behov av flera kompetenser kräver en teaminsats Sätt elevhälsan på kartan som obligatoriskt nav Skalbar inkludering med flexenheter Träna bara på det elever kan lära sig och ”pys” annars Relationellt 333 Leta efter vad som kan förändras i situationen – inte hos eleverna Stärk elevernas skolförmågor 334 Gör en plan för att arbeta med den dolda läroplanen Arbeta med outvecklade färdigheter Sätt upp mål och tillför resurser för arbete med sociala färdigheter Se till att verksamheten är en förebild för elevernas beteenden Arbeta med attityder hos klasskamraterna Motverka och hantera mobbning Fallgropar när vi vill excellera 343 Att glömma elevens bästa vid inkludering Att testa om det går först Att använda pedagogiska åtgärder för att lösa psykologiska problem Att tro att inkludering är för dyrt Användarhandledning 351 Fritidshemmet, förskolan och LSS-verksamheter Högstadiet och gymnasiet Efterord 358 Förkortningar & begrepp 360 Referenser 362
  • Tuotemuoto Kovakantinen kirja

Myymäläsaatavuus

Tuotetiedot

 • Näytä kaikki
  • Kustantaja Be My Rails Publishing
  • ISBN 9789163956973
  • Tuotekoodi 9789163956973
  • Kirjoittajat Linda Jensen
  • Kieli ruotsi
  • Thema-luokitus Koulutus
  • Ilmestymispäivä 28.12.2017
  • Vuosi 2017
  • Painos 0
  • Sivumäärä 386
  • Asiasanat adhd; autism; inkludering; inkludera; aspergers syndrom; pedagogik; behov av särskilt stöd; funktionsnedsättning; NPF; neupsykiatrisk funktionsnedsättning; autism och adhd i skolan; dyslexi; dyskalkyli; stress; motivation; spelifiering; gamification; värdegrund; motorik
  • Pituus 240
  • Leveys 170
  • Korkeus 30
  • Paino 900
  • Sisältö Förord av Bodil Jönsson xi Om boken 1 STEG 1 FÖRSTÅ NEDSATTA OCH STARKA FUNKTIONER 5 Introduktion 6 Grundprinciper Vi kompenserar nedsatta funktioner – inte en diagnos Vi måste förstå oss på eleverna innan vi kan ge rätt stöd Introduktion till diagnosernas land 9 Om autism och adhd Tre sorters adhd En enda autismdiagnos För många diagnoser är inte problemet Autism och adhd samtidigt Förstå styrkorna och använd dem 15 Styrkor hos elever med adhd Styrkor hos elever med autism Framgångsrik autism och adhd En dag genom elevens ögon 22 Förstå nedsatta funktioner och deras effekter 25 Om exekutiva funktioner 27 Funktionsområde 1 – målstyrning 28 Tidsuppfattning Planering Tidsplanering Beslutsförmåga Prioritering Organisation Funktionsområde 2 – uppmärksamhet 31 Riktad uppmärksamhet och avledbarhet Koncentration Kognitiv flexibilitet Kognitiv uthållighet Funktionsområde 3 – självkontroll 34 Övervakning av handlingar Självreglering Impulskontroll Känsloreglering Aktivitetsreglering – hyperaktivitet och hypoaktivitet Funktionsområde 4 – motivation 38 Initiativförmåga och igångsättning Motivation Inre belöning Funktionsområde 5 – minne och intelligens 40 Intelligens och särbegåvning Begåvningsprofil Långtidsminne Korttids- och arbetsminne Funktionsområde 6 – informationsförståelse 44 Hörförståelse – auditiv perception Läsförståelse Ordavkodning och taluppfattning – dyslexi respektive dyskalkyli Funktionsområde 7 – informationsbearbetning 46 Bearbetningshastighet Problemlösning Automatiserad informationsbearbetning Informationstolkning Central koherens Generalisering Föreställningsförmåga Funktionsområde 8 – samspel och kommunikation 51 Förmåga att läsa av sociala situationer Lekförmåga Känsla av ett eget jag och medvetenhet om sina behov Mentaliseringsförmåga Kommunikation av känslor och behov Icke-verbal kommunikation Ömsesidig kommunikation Språk och tal Funktionsområde 9 – motorik och sinnesintryck 57 Automatiserad motorisk förmåga Skrivförmåga Perception Balans- och rörelsesinne Orienteringsförmåga Funktionsområde 10 – kravtålighet 61 Energi och sömn Stresstålighet och ångest Rädsla Prestationsångest Självkänsla Samarbetsförmåga och kravkänslighet Fallgropar när vi ska förstå 67 Att inte tro på diagnoser Att blunda för stora svårigheter STEG 2 KOMPENSERA NEDSATTA FUNKTIONER 75 Introduktion 76 Grundprinciper Alla elever kan lyckas Vi har ett kompensatoriskt uppdrag – inte eleven Vi kompenserar inte bara undervisningen Kompenserande skolmiljö 84 Perceptionssanera skolan 85 Avlägsna lysrör som låter och ljus som bländar Ta till ljuddämpare och ljudförstärkare Skärma av andra elevers prat Skala bort onödiga synintryck Skapa funktionella arbetsplatser 89 Skärma av med bänkarnas placering Skapa arbetsplatser som kompenserar för rörelsebehovet Underlätta i svåra miljöer 91 Underlätta i kapprummet Avskärma i matsalen Förenkla på toaletten Dämpa utmanande beteenden med miljön 93 Rensa ”triggrar” Behåll miljön samma Skapa en reträttplats Skapa en skolgård för alla 97 En tillgänglig utemiljö Energivård 99 Kartlägg energitjuvar och energiladdare 101 Kartlägg vad som tar energi Kartlägg vad som ger energi Känn igen varningsklockorna och bryt i god tid Ladda batterierna 104 Säkra rasten för energiladdning Mat som inte stressar Lugna sinnena Spara på batterierna 108 Dygnsanpassa skoldagen Intrycksanpassa skoldagen Automatiseringsanpassa skoldagen Aktivitetsreglera skoldagen Organisera skoldagen När batterierna körts slut 122 Våra tre stressresponser Att fäkta – utåtagerande beteenden Att frysa – låsningar Att fly – instinkten att rädda sig själv Skapa en handlingsplan för nödsituationer Skala ner – bättre än rasera 126 Skala ner skolutflykter och andra krävande dagar Ha ett reservschema som backup Rensa bland läxorna Anpassad skoldag och studiegång Särskild undervisningsgrupp Navigeringsstöd 138 Navigera igenom kommunikation 140 Talad kommunikation som alla förstår Alternativ och kompletterande kommunikation Bildstöd som kommunikation Bildstöd för att kommunicera behov Kommunikationsstöd Navigera igenom aktiviteter 145 Översikter Enhetliga lektionsplaner Skriftliga instruktioner Rutiner Förberedelser Navigera med andra 154 Regler Sociala berättelser Seriesamtal och att ritprata Navigera igenom miljön 157 En tydliggörande skolmiljö Navigera igenom tid 159 Tydligare tid Oplanerad tid Kompenserande pedagogik 164 Led och rikta rätt 166 Strukturera och skapa igenkänning Ge tät lärarhandledning Visa vägen med formativ bedömning Ge beröm som puffar eleverna rätt Våga bli bedömd själv Tro på framsteg 176 Stärk elevens tro på sig Skapa fler situationer att lyckas i Utgå från funktionsförmågorna Fånga och fokusera 181 Lyssna lättare Väck fokus med sinnesintryck Lär med kroppen Skapa mening Kom igång med några enkla knep Hitta motivatorerna Utnyttja specialintressen Använd appar Utnyttja belöningar och gamification Förankra kunskapen 195 Reflektera – lär ut metakognitiva strategier Visualisera – hjälp eleverna organisera kunskap Länka – skapa nycklar till kunskapen Repetera utan att tappa motivationen Ta bort hinder för att ta in och redovisa kunskap 200 Hinder 1 – kunskapsnivå Hinder 2 – hastighet och simultankapacitet Hinder 3 – otydliga mål Hinder 4 – människor Hinder 5 – läromedel Hinder 6 – text (dyslexi och läsförståelse) Hinder 7 – siffror (dyskalkyli) Hinder 8 – handskrift Hinder 9 – prov Ta bort hinder med rätt lärverktyg Fallgropar när vi ska kompensera 225 Att se eleven som den som ska kompensera Att undervisa utan differentiering Att glömma det som är bra STEG 3 INTERAGERA FUNKTIONELLT 233 Introduktion 234 Grundprinciper Det är situationerna som skapar våra problem – inte eleverna Det är vi vuxna som saknar lösningar – inte eleverna Det som händer i skolan löser skolan – inte föräldrarna Samarbeta med eleven 238 Var elevens medspelare – inte motspelare 239 Villkora inte relationen till eleven som behöver den mest Skapa en koppling med eleven som är svår att nå Vi ska inte vinna över eleven Tillför det eleven vinner med sitt utmanande beteende Ta itu med problem diskret, direkt och utan att döma Sätt ribban på rätt höjd 245 Ställ krav som elever kan säga ja till Ta ansvar för det som sker över ribban Hantera vägran med lyhördhet och justera ribban Besvara kaos med lugn 248 Smitta med lugn Avled med ett sidospår Se till att eleven har en väg ut ur utbrottet Utveckla beteendet på sikt 253 Arbeta inte med fel verktygslåda Utbrottet är inte problemet Logga utmanande reaktioner och ta reda på varför de uppstår Varför fungerar det när det fungerar? Fånga elever när de gör rätt för att få dem att göra det oftare Hitta nya vägar tillsammans – samarbetsbaserad problemlösning (CPS) Samarbeta med vårdnadshavarna 264 Se vårdnadshavarna som verktygslåda Lägg fokus på det du själv kan styra över Arbeta lösningsorienterat mot de viktigaste målen Samarbeta när det har skurit sig Samarbeta i skolan och utanför 271 Låt inte eleven vara den som ska anpassa sig Arbeta för enhetliga stödinsatser i skolan Samarbeta bortom skolans gränser SPSM – Specialpedagogiska skolmyndigheten BUP – Barn- och ungdomspsykiatrin BUH/HAB – Barn- och ungdomshabiliteringen LSS – korttidsvistelse eller avlösare i hemmet Fallgropar när vi ska interagera funktionellt 277 Att se andra som motspelare Att tänka icke-autistiskt eller icke-hyperaktivt Att tro att lite konsekvenser eller uppfostran fixar eleverna STEG 4 EXCELLERA MED EN FUNKTIONELL VERKSAMHET 283 Introduktion 284 Grundprinciper Vi kräver inte att elever ska misslyckas för att få stöd Inkludering är något vi alla gör varje dag En inkluderande organisation 289 Inkluderande perspektiv 289 Integrering jämfört med inkludering Inkludering innebär en skola som är tillgänglig för alla Ingen behöver kunna allt – men alla behöver kunna mer Funktionella roller 295 Rektorns kompensatoriska uppdrag Skolpsykologens och skolkuratorns förebyggande roll Skolsköterskans uppfångande roll Fritidshemmets utvecklande roll Resurspedagogens ledsagande roll Specialpedagogens och speciallärarens handledande och förstärkande roll Framgångsfaktorer vid inkludering 309 Tänk omvänd inkludering 312 Föranpassat 315 Skapa en skola för alla … från början Differentiera som norm Inkludera lärverktyg och hjälpmedel i alla klassrum Ge stöd innan elever misslyckas med trestegsmodellen Överlämning för kontinuitet i elevernas stöd Verksamhetsorienterat 321 Arbeta med hela verksamheten inte bara enskilda elever Låt specialpedagogiken bli allas ansvar Sätt kommunikation och extra anpassningar på mötesagendan Flexibelt och multidisciplinärt 325 Kom ihåg att elever med behov av flera kompetenser kräver en teaminsats Sätt elevhälsan på kartan som obligatoriskt nav Skalbar inkludering med flexenheter Träna bara på det elever kan lära sig och ”pys” annars Relationellt 333 Leta efter vad som kan förändras i situationen – inte hos eleverna Stärk elevernas skolförmågor 334 Gör en plan för att arbeta med den dolda läroplanen Arbeta med outvecklade färdigheter Sätt upp mål och tillför resurser för arbete med sociala färdigheter Se till att verksamheten är en förebild för elevernas beteenden Arbeta med attityder hos klasskamraterna Motverka och hantera mobbning Fallgropar när vi vill excellera 343 Att glömma elevens bästa vid inkludering Att testa om det går först Att använda pedagogiska åtgärder för att lösa psykologiska problem Att tro att inkludering är för dyrt Användarhandledning 351 Fritidshemmet, förskolan och LSS-verksamheter Högstadiet och gymnasiet Efterord 358 Förkortningar & begrepp 360 Referenser 362
  • Tuotemuoto Kovakantinen kirja

Tuoteryhmät

Tuotekuvaus

Hur skapar vi en lyckad skolgång för elever med ADHD och autism? I boken får du stifta bekantskap med Funktionstrappans fyra steg. Där har hjärnforskning, evidensbaserad pedagogik och beteendevetenskap omvandlats till hundratals handfasta tips som även omfattar dyslexi och dyskalkyli.

Börja var du vill och arbeta själv eller tillsammans med andra. Verktygen och värdegrunden för att framgångsrikt höja resultatet för våra pedagogiskt mest utmanande elever gynnar samtliga elever vi har i skolan och bidrar dessutom till en ökad studiero.

Funktionstrappans uppdelning och helhetsperspektiv underlättar för lärare, elevhälsa och rektorer att gemensamt och metodiskt arbeta mot en ökad inkluderingskompetens där ingen behöver kunna allt, men där alla behöver kunna mer.

Många av de praktiska exemplen i boken passar redan för eleverna på låg- och mellanstadiet, men Funktionstrappan kan med fördel tillämpas även för äldre elever eller i förskolor, fritidshem och LSS-verksamheter.

Funktionstrappans fyra steg:
Steg 1: Förstå autism, ADHD, styrkorna och de 50 nedsatta funktionerna.
Steg 2: Kompensera nedsatta funktioner med rätt stöd och bygg på det som fungerar.
Steg 3: Interagera funktionellt med elever, vårdnadshavare och kolleger.
Steg 4: Excellera med en funktionell verksamhet genom rätt roller, processer och syn på inkludering.

Boken används som kurslitteratur på flera högskolor och listas som fördjupad läsning i Specialpedagogiska skolmyndighetens webutbildning för NPF.

Förord av Bodil Jönssons, professor emerita:
Idag finns det en rik flora av litteratur om autism och/eller adhd, ofta med beskrivningar av problem och tillkortakommanden och med förslag på individuell särbehandling. I den här boken pekar Linda Jensen […] på vad lärare och övrig skolpersonal kan göra for allas lärande och delaktighet i den konkreta skolvardagen. Boken har en uppsjö av exempel men är föredömligt strukturerad utifrån vad och hur och varför. De konkreta tipsen […] inspirerar till egna variationer […] Det är en bok att både börja i och återkomma till […] viktig för både arbetsglädjen och lärandet i nuet och framtiden för det långsiktigt hållbara.
– Bodil Jönsson, professor emerita

Djupt imponerad av hur heltäckande den är. Nu vet jag vart jag ska hänvisa "mina" lärare så att de inte måste läsa massor av olika böcker.
– Erika Granholm, specialpedagog i Umeå


Varje huvudtema rymmer mängder med förklarande underrubriker, kopplingar till skollagen och uppdraget, fakta, tips, listor, forskning och beskrivande exempel från skolans vardag. Författaren fyller […] väl sitt mål och syfte: att förmedla kunskaper och inspiration till skolans personal och genom dessa underlätta inlärning och gynna välmående hos skolans elever.
– Bibliotekstjänsts häfte 1, 2018, Therese Nordholm.


Det var rätt länge sedan jag blev så tagen av en bok! Tar upp allt man behöver veta om autism och adhd, på ett så empatiskt och kärleksfullt sätt, ger konkreta tips hur man kompenserar i praktiken och man behöver inte läsa en massa andra böcker, det räcker med denna, täcker helt enkelt allt. Och jag har läst många, många, många andra.
– Emilia Johansson, lärare och NPF-mamma


En gedigen bok. “Funktionstrappan” med sina fyra steg blir som en ledstång för verksamheten. Läsaren får både en teoretisk bas och praktiskt fokus med strategier och tips.
– Specialpedagogiska skolmyndighetens tidning


Det är med tårar i ögonen jag läser […] Boken innehåller enormt många igenkänningsfaktorer som är så svåra att förklara för lärare och rektor.
– mamma till son med autism & adhd


Linda Jensens föreläsning och böcker är en ögonöppnare för alla som arbetar med elever.
– Josef Milerad, ordförande Svenska Skolläkarföreningen