Miljöfarliga sjötransporter : internationella skadeståndsregler

Måns Jacobsson

Miljöfarliga sjötransporter : internationella skadeståndsregler

Miljöfarliga sjötransporter : internationella skadeståndsregler

Måns Jacobsson
Pehmeäkantinen
51,95 €
Saatavuus: Lähetetään 10-25 arkipäivässä, tilaustuote.
Toimituskulut alk 0 €

Myymäläsaatavuus

Tuotetiedot

 • Näytä kaikki
  • Kustantaja Stockholm Centre for Commercial Law
  • ISBN 9789172236141
  • Tuotekoodi 9789172236141
  • Kirjoittajat Måns Jacobsson
  • Sarja Stockholm Centre for Commercial Law
  • Kieli ruotsi
  • Thema-luokitus Kansainvälinen julkisoikeus: ympäristö; Kansainvälinen oikeus, kuljetus ja kaupankäynti: merioikeus; Tiettyjen lainkäyttöalueiden lait ja tietyt oikeusalueet
  • Ilmestymispäivä 02.06.2015
  • Vuosi 2015
  • Painos 1
  • Sivumäärä 252
  • Pituus (mm) 241
  • Leveys (mm) 165
  • Korkeus (mm) 17
  • Sisältö 1 DEN INTERNATIONELLA KONVENTIONSREGLERINGEN AV SKADESTÅNDS- OCH ERSÄTTNINGSFRÅGOR

   2 ANSVARIGHETS- OCH FONDKONVENTIONERNA – DE MATERIELLA OCH PROCESSUELLA BESTÄMMELSERNA
   2.1 Bakgrund
   2.2 Konventionernas huvudsakliga innehåll
   2.3 Ansvarighets- och fondkonventionerna och den svenska lagstiftningen
   2.4 Internationella oljeskadefonderna
   2.5 Konventionernas geografiska tillämpningsområde
   2.6 Begreppen” oljeskada”, ”förebyggande åtgärder” och ”olycka”
   2.7 Oljetyper som omfattas av konventionerna
   2.8 Fartyg som omfattas av konventionerna
   2.9 Fartygsägarens ansvar och ansvarsfrihetsgrunderna
   2.10 Ansvarsbegränsning
   2.11 Ansvarskanalisering
   2.12 Ansvarsförsäkringen
   2.13 Oljeskadefondernas ansvar
   2.14 Oljeskadefondernas finansiering
   2.15 Preskription
   2.16 Jurisdiktion och verkställighet av domar
   2.17 Regresstalan
   2.18 En stats folkrättsliga ansvar för förorening i en annan stat
   2.19 Förenklat ändringsförfarande
   2.20 Överväganden om en revision av 1992 års konventioner
   2.21 De frivilliga ersättningssystemen STOPIA och TOPIA
   2.22 Enhetlig tillämpning av konventionerna

   3 ANSVARIGHETS- OCH FONDKONVENTIONERNA – SKADEREGLERING, SKADEBEGREPPET OCH INTERATIONELLA OLJESKADEFONDERNAS PRAXIS
   3.1 Reglering av skadeståndskrav
   3.2 Skadebegreppet
   3.3 Ersättningsgilla skador

   4 BUNKERKONVENTIONEN
   4.1 Bakgrund
   4.2 Bunkerkonventionens huvudsakliga innehåll
   4.3 Bunkerkonventionen och den svenska lagstiftningen
   4.4 Konventionens geografiska tillämpningsområde
   4.5 Oljetyper som omfattas av konventionen
   4.6 Fartyg som omfattas av konventionen
   4.7 Undantag för vissa skador
   4.8 Skadebegreppet
   4.9 Ansvarssubjekten och ansvarsfrihetsgrunderna
   4.10 Ansvarsbegränsning
   4.11 Ansvarsförsäkringen
   4.12 Ansvarskanalisering
   4.13 Preskription
   4.14 Jurisdiktion och verkställighet av domar
   4.15 Regresstalan

   5 HNS-KONVENTIONEN
   5.1 Bakgrund
   5.2 Konventionens huvudsakliga innehåll
   5.3 HNS-konventionen och den svenska lagstiftningen
   5.4 Begreppet farliga ämnen
   5.5 Konventionens tillämpningsområde
   5.6 Fartyg som omfattas av konventionen
   5.7 Undantag från konventionens tillämplighet
   5.8 Skadebegreppet
   5.9 Fartygsägarens ansvar och ansvarsfrihetsgrunderna
   5.10 Ansvarsbegränsning
   5.11 Ansvarsförsäkringen
   5.12 Ansvarskanalisering
   5.13 HNS-fonden
   5.14 HNS-fondens ansvarighet
   5.15 HNS-fondens finansiering
   5.16 Preskription
   5.17 Jurisdiktion och verkställighet av domar
   5.18 Regresstalan
   5.19 Förenklat ändringsförfarande
   5.20 Problem beträffande ikraftträdandet av 1996 års HNS-konvention
   5.21 2010 års diplomatiska konferens

   6 VÄRDERING AV DE INTERNATIONELLA ANSVARIGHETS- OCH ERSÄTTNINGSSYSTEMEN
   6.1 Ansvarighets- och fondkonventionerna
   6.2 Bunkerkonventionen
   6.3 HNS-konventionen

  • Tuotemuoto Pehmeäkantinen kirja

Tuotekuvaus

En mycket uppmärksammad fartygsolycka, oljetankern Torrey Canyons grundstötning utanför Englands sydvästkust år 1967, ledde till en internationell reglering av ansvar och ersättning för skador orsakade av utsläpp av olja från oljetankers genom två internationella konventioner, vanligen benämnda ansvarighets- och fondkonventionerna. Den förra konventionen behandlar fartygsägarens ansvar, medan den senare har lett till upprättandet av internationella fonder som betalar ersättning när full ersättning inte kan erhållas från fartygsägaren eller dennes försäkringsgivare. En annan konvention behandlar fartygsägarens ansvar för skador orsakade av utsläpp av bunkerolja från andra fartyg än oljetankers (bunkerkonventionen). Det finns också en konvention som reglerar ansvar och ersättning för skador orsakade av utsläpp av andra farliga ämnen än olja (den s.k. HNS-konventionen), men denna konvention har ännu inte trätt i kraft.

I denna bok behandlas dessa tre ersättningssystem. Tyngdpunkten i framställningen ligger på det system som avser utsläpp från oljetankers och den roll som de internationella oljeskadefonderna har spelat för systemets utveckling. De viktigare konventionsbestämmelserna analyseras och de tolkningsproblem som uppkommit diskuteras. En redogörelse ges för den rikhaltiga praxis som har utvecklats av oljeskadefonderna i fråga om vilka skador som är ersättningsgilla, särskilt såvitt gäller rena förmögenhetsskador och miljöskador, och det fåtal rättsfall som finns behandlas. De viktigare bestämmelserna i bunkerkonventionen behandlas också. Slutligen redogörs för det ersättningssystem som kommer att gälla enligt HNS-konventionen när den konventionen träder i kraft.

Måns Jacobsson var direktör och CEO för internationella oljeskadefonderna i London 1985-2006. I denna egenskap spelade han en ledande roll för utvecklingen av de internationella ersättningssystemen. Han var dessförinnan departementsråd och chef för enheten för transporträtt och immaterialrätt vid justitiedepartementet. Han har också varit hovrättslagman i Svea hovrätt. Han är Visiting Professor vid sjöfartsuniversiteten i Dalian och Shanghai i Kina, vid Nottingham University och vid World Maritime University i Malmö samt Visiting Fellow vid Swansea University och vid International Maritime Law Institute på Malta. Han är också Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales i Buenos Aires. Han var 2007-2014 medlem av styrelsen för Comité Maritime International (CMI). Han har publicerat en bok i patenträtt (med två medförfattare) och ett stort antal artiklar inom olika rättsområden.

Författaren är juris hedersdoktor vid Southampton University.

Tämä tuote kuuluu tuoteryhmiin

Myymäläsaatavuus

Tuotetiedot

 • Näytä kaikki
  • Kustantaja Stockholm Centre for Commercial Law
  • ISBN 9789172236141
  • Tuotekoodi 9789172236141
  • Kirjoittajat Måns Jacobsson
  • Sarja Stockholm Centre for Commercial Law
  • Kieli ruotsi
  • Thema-luokitus Kansainvälinen julkisoikeus: ympäristö; Kansainvälinen oikeus, kuljetus ja kaupankäynti: merioikeus; Tiettyjen lainkäyttöalueiden lait ja tietyt oikeusalueet
  • Ilmestymispäivä 02.06.2015
  • Vuosi 2015
  • Painos 1
  • Sivumäärä 252
  • Pituus (mm) 241
  • Leveys (mm) 165
  • Korkeus (mm) 17
  • Sisältö 1 DEN INTERNATIONELLA KONVENTIONSREGLERINGEN AV SKADESTÅNDS- OCH ERSÄTTNINGSFRÅGOR

   2 ANSVARIGHETS- OCH FONDKONVENTIONERNA – DE MATERIELLA OCH PROCESSUELLA BESTÄMMELSERNA
   2.1 Bakgrund
   2.2 Konventionernas huvudsakliga innehåll
   2.3 Ansvarighets- och fondkonventionerna och den svenska lagstiftningen
   2.4 Internationella oljeskadefonderna
   2.5 Konventionernas geografiska tillämpningsområde
   2.6 Begreppen” oljeskada”, ”förebyggande åtgärder” och ”olycka”
   2.7 Oljetyper som omfattas av konventionerna
   2.8 Fartyg som omfattas av konventionerna
   2.9 Fartygsägarens ansvar och ansvarsfrihetsgrunderna
   2.10 Ansvarsbegränsning
   2.11 Ansvarskanalisering
   2.12 Ansvarsförsäkringen
   2.13 Oljeskadefondernas ansvar
   2.14 Oljeskadefondernas finansiering
   2.15 Preskription
   2.16 Jurisdiktion och verkställighet av domar
   2.17 Regresstalan
   2.18 En stats folkrättsliga ansvar för förorening i en annan stat
   2.19 Förenklat ändringsförfarande
   2.20 Överväganden om en revision av 1992 års konventioner
   2.21 De frivilliga ersättningssystemen STOPIA och TOPIA
   2.22 Enhetlig tillämpning av konventionerna

   3 ANSVARIGHETS- OCH FONDKONVENTIONERNA – SKADEREGLERING, SKADEBEGREPPET OCH INTERATIONELLA OLJESKADEFONDERNAS PRAXIS
   3.1 Reglering av skadeståndskrav
   3.2 Skadebegreppet
   3.3 Ersättningsgilla skador

   4 BUNKERKONVENTIONEN
   4.1 Bakgrund
   4.2 Bunkerkonventionens huvudsakliga innehåll
   4.3 Bunkerkonventionen och den svenska lagstiftningen
   4.4 Konventionens geografiska tillämpningsområde
   4.5 Oljetyper som omfattas av konventionen
   4.6 Fartyg som omfattas av konventionen
   4.7 Undantag för vissa skador
   4.8 Skadebegreppet
   4.9 Ansvarssubjekten och ansvarsfrihetsgrunderna
   4.10 Ansvarsbegränsning
   4.11 Ansvarsförsäkringen
   4.12 Ansvarskanalisering
   4.13 Preskription
   4.14 Jurisdiktion och verkställighet av domar
   4.15 Regresstalan

   5 HNS-KONVENTIONEN
   5.1 Bakgrund
   5.2 Konventionens huvudsakliga innehåll
   5.3 HNS-konventionen och den svenska lagstiftningen
   5.4 Begreppet farliga ämnen
   5.5 Konventionens tillämpningsområde
   5.6 Fartyg som omfattas av konventionen
   5.7 Undantag från konventionens tillämplighet
   5.8 Skadebegreppet
   5.9 Fartygsägarens ansvar och ansvarsfrihetsgrunderna
   5.10 Ansvarsbegränsning
   5.11 Ansvarsförsäkringen
   5.12 Ansvarskanalisering
   5.13 HNS-fonden
   5.14 HNS-fondens ansvarighet
   5.15 HNS-fondens finansiering
   5.16 Preskription
   5.17 Jurisdiktion och verkställighet av domar
   5.18 Regresstalan
   5.19 Förenklat ändringsförfarande
   5.20 Problem beträffande ikraftträdandet av 1996 års HNS-konvention
   5.21 2010 års diplomatiska konferens

   6 VÄRDERING AV DE INTERNATIONELLA ANSVARIGHETS- OCH ERSÄTTNINGSSYSTEMEN
   6.1 Ansvarighets- och fondkonventionerna
   6.2 Bunkerkonventionen
   6.3 HNS-konventionen

  • Tuotemuoto Pehmeäkantinen kirja

Tuotekuvaus

En mycket uppmärksammad fartygsolycka, oljetankern Torrey Canyons grundstötning utanför Englands sydvästkust år 1967, ledde till en internationell reglering av ansvar och ersättning för skador orsakade av utsläpp av olja från oljetankers genom två internationella konventioner, vanligen benämnda ansvarighets- och fondkonventionerna. Den förra konventionen behandlar fartygsägarens ansvar, medan den senare har lett till upprättandet av internationella fonder som betalar ersättning när full ersättning inte kan erhållas från fartygsägaren eller dennes försäkringsgivare. En annan konvention behandlar fartygsägarens ansvar för skador orsakade av utsläpp av bunkerolja från andra fartyg än oljetankers (bunkerkonventionen). Det finns också en konvention som reglerar ansvar och ersättning för skador orsakade av utsläpp av andra farliga ämnen än olja (den s.k. HNS-konventionen), men denna konvention har ännu inte trätt i kraft.

I denna bok behandlas dessa tre ersättningssystem. Tyngdpunkten i framställningen ligger på det system som avser utsläpp från oljetankers och den roll som de internationella oljeskadefonderna har spelat för systemets utveckling. De viktigare konventionsbestämmelserna analyseras och de tolkningsproblem som uppkommit diskuteras. En redogörelse ges för den rikhaltiga praxis som har utvecklats av oljeskadefonderna i fråga om vilka skador som är ersättningsgilla, särskilt såvitt gäller rena förmögenhetsskador och miljöskador, och det fåtal rättsfall som finns behandlas. De viktigare bestämmelserna i bunkerkonventionen behandlas också. Slutligen redogörs för det ersättningssystem som kommer att gälla enligt HNS-konventionen när den konventionen träder i kraft.

Måns Jacobsson var direktör och CEO för internationella oljeskadefonderna i London 1985-2006. I denna egenskap spelade han en ledande roll för utvecklingen av de internationella ersättningssystemen. Han var dessförinnan departementsråd och chef för enheten för transporträtt och immaterialrätt vid justitiedepartementet. Han har också varit hovrättslagman i Svea hovrätt. Han är Visiting Professor vid sjöfartsuniversiteten i Dalian och Shanghai i Kina, vid Nottingham University och vid World Maritime University i Malmö samt Visiting Fellow vid Swansea University och vid International Maritime Law Institute på Malta. Han är också Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales i Buenos Aires. Han var 2007-2014 medlem av styrelsen för Comité Maritime International (CMI). Han har publicerat en bok i patenträtt (med två medförfattare) och ett stort antal artiklar inom olika rättsområden.

Författaren är juris hedersdoktor vid Southampton University.

Tämä tuote kuuluu tuoteryhmiin