Organisationshälsa - En bok om ett hållbart arbetsliv

Pehmeäkantinen Jan Winroth

40,95 €

Tala om språk : grammatik för lärarstuderande

Pehmeäkantinen Katarina Lundin

42,95 €

Konsten att räkna : matematik inför högskolan

Pehmeäkantinen Anders Bengtsson (+1)

47,95 €

Afrika : en kontinents ekonomiska och sociala historia

Pehmeäkantinen Ellen Hillbom (+1)

43,96 €

Den kommunala statliga ämbetsmannen

Pehmeäkantinen Vicki Johansson (+2)

44,95 €

Ljusdesign och rumsgestaltning

Pehmeäkantinen Ulrika Wänström Lindh

56,95 €

Utveckling av IT-system : krav, metod och arkitektur

Pehmeäkantinen Lars Wiktorin

54,96 €

Hälsopsykologi

Pehmeäkantinen Sven Ingmar Andersson

52,95 €

Att förbättra skolan för alla

Pehmeäkantinen Anthony S.. Bryk (+3)

52,95 €

En skola att längta till : elever med omfattande frånvaro

Pehmeäkantinen Titti Ljungdahl

29,95 €

Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro

Pehmeäkantinen Maria Bühler (+2)

40,95 €

Skapande och integration

Pehmeäkantinen

42,95 €

Utvecklingssamtal - Kommunikation mellan hem och förskola

Pehmeäkantinen Ann-Marie Markström (+1)

33,96 €

Psykologutlåtanden och intyg

Pehmeäkantinen Ulla-Britt Selander (+1)

40,98 €

Implementering av barnkonventionen : med hjärta och hjärna

Pehmeäkantinen Marie Lundin Karphammar (+1)

40,95 €

Fysik : variationsövningar - Fysik 1 och 2

Pehmeäkantinen Jörgen Gustafsson

38,95 €

Organisation och ledning i sjukvård : en reflekterande ansats

Pehmeäkantinen Mats Alvesson (+1)

48,95 €

Metod för företagsekonomer : uppsats enligt 4-stegsmodellen

Pehmeäkantinen Pär Blomkvist (+2)

43,95 €

Digitalisering av högre utbildning

Pehmeäkantinen

44,95 €

Favorit matematik Tankenötter 4A, 5-pack

Pehmeäkantinen Mervi Korhonen (+1)

59,95 €

Rektorer : om konsten att hantera motstridiga krav

Pehmeäkantinen Bengt Jacobsson (+1)

43,96 €

Tillitsbaserad styrning - - i skolans styrkedja

Pehmeäkantinen Jonas Österberg

44,95 €

Favorit matematik 8 Lärarpaket - Digitalt + Tryckt

Pehmeäkantinen Martti Heinonen (+6)

158,95 €

Etikboken : etik för vårdande yrken (bok + digital produkt)

Pehmeäkantinen Lars Sandman (+1)

72,95 €

Controllerns nya roll

Pehmeäkantinen Jan Lindvall

50,95 €

Psykotraumatologi

Pehmeäkantinen

51,95 €

Årsredovisning enligt K2

Pehmeäkantinen Caisa Drefeldt (+1)

56,95 €

Läsning, skrivande, samtal : textarbete i svenska på gymnasiet

Pehmeäkantinen Birgitta Bommarco (+1)

40,95 €

Kvalitet vid inköp och upphandling - För goda affärer

Pehmeäkantinen Folke Höglund

46,95 €

Den svenska ungdomsbrottsligheten

Pehmeäkantinen

54,95 €

Exploateringsavtal

Pehmeäkantinen Annika Gustafsson (+1)

54,96 €

Ekonomistyrning - Beslut och handling - paket

Pehmeäkantinen Göran Andersson (+1)

115,95 €