Liity Suureen Suomalaiseen Kirjakerhoon!

Ovatko unohtumattomat tarinat, koukuttavat jännärit ja kiinnostava tietokirjat lähellä sydäntäsi? Tule mukaan Suureen Suomalaiseen Kirjakerhoon.

Kerhon jäsenenä saat parhaat uutuuskirjat normaalihintoja edullisemmin kotiin toimitettavina kuukaudenkirjoina. Tervetuloa mukaan!

Kyllä kiitos, liityn Kirjakerhoon!

Täydennä yhteystietosi, huomioithan että lomakkeen jokainen kenttä on pakollinen. Tutustu myös kerhosääntöihin ja lähetä lomake. Saat vahvistuksen jäsenyydestäsi antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

+358

Tietosuojaseloste

ASIAKKAIDEN, POTENTIAALISTEN ASIAKKAIDEN JA SIDOSRYHMIEN EDUSTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ
Voimassa 25.5.2018 alkaen.

1. Rekisterinpitäjä

Suomalainen Kirjakauppa Oy (y-tunnus 0205361-6)
ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt [myöhemmin yhdessä ”Suomalainen”].

Osoite: Uudenmaankatu 10, 00120 Helsinki
Puhelin: (09) 1566 306 (ark. 10-14)
Sähköposti: asiakaspalvelu@suomalainen.com

Yhteystiedot tietosuoja-asioissa:
tietosuoja@suomalainen.com

2. Määritelmät

Rekisteröidyllä tarkoitetaan sitä ihmistä, kenen henkilötietoja Suomalainen henkilörekistereissään käsittelee tässä tietosuojaselosteessa kuvatussa roolissa.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan rekisteröityyn liittyviä tietoja, kuten nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja asioimishistoria.

Asiakkaalla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä kuluttajia ja niiden yritysten ja muiden yhteisöjen (jäljempänä yhdessä ”yritys”) edustajia, joiden kanssa Suomalaisella on asiakassuhde.


Potentiaalisilla asiakkailla tarkoitetaan sellaisia kuluttajia ja yritysten edustajia, joiden kanssa Suomalainen pyrkii luomaan asiakassuhteen.

Sidosryhmillä tarkoitetaan sellaisia yritysten ja muiden yhteisöjen yhteyshenkilöitä, joiden kanssa Suomalaisella on yhteistyösuhde (esimerkiksi palveluja Suomalaiselle tuottavien yritysten ja muiden yhteisöjen edustajat) taikka muu yhteys (esimerkiksi median edustajat tiedottamistoiminnan osapuolina sekä yhteiskunnalliset päättäjät yhteiskuntasuhdetoimintaan liittyen).


3. Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi ja millä perusteilla?

Suomalainen käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin (yhteen tai useampaan samanaikaisesti):

Asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoito ja analysointi
Suomalainen voi käyttää henkilötietojasi suoraan kanssasi tai edustamasi yrityksen tai muun yhteisön kanssa muodostetun asiakas- tai sidos-ryhmäsuhteen hoitoon, analysointiin ja parantamiseen.

Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen
Suomalainen voi käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi, mikäli sinä itse tai edustamasi yritys tai muu yhteisö on esimerkiksi ottanut käyttöön Oma Suomalainen -tilin, ostanut tai varannut tuotteen meiltä, käyttänyt digitaalisia palvelujamme, tilannut uutiskirjeemme tai osallistunut koulutuksiimme tai muihin tapahtumiin. Henkilötietoja käytetään Suomalaisen ja asiakkaan väliseen sopimukseen tai muuhun sitoumukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen.

Asiakasviestintä

Suomalainen voi käyttää henkilötietojasi asiakasviestinnässään, esimerkiksi lähettääkseen sinulle tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ilmoituksia, tiedottaakseen palveluihin tehdyistä muutoksista ja pyytääkseen palautetta tuotteista ja palveluista.

Markkinointi

Suomalainen voi ottaa sinuun yhteyttä kertoakseen uusista tuotteista, palveluista tai eduista. Suomalainen voi käyttää henkilötietoja tarjontansa räätälöimiseen ja relevantin sisällön tarjoamiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että annamme suosituksia tai näytämme räätälöityä sisältöä ja räätälöityjä mainoksia omissa ja kolmansien osapuolten palveluissa, kuten lehtien sivuilla ja verkkosivuilla.

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

Suomalainen voi käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palveluidensa kehittämiseen, kuten esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden sisällön sekä valikoiman kehittämiseen siltä pohjalta, minkä ikäisiä asiakkaat ovat ja mistä he ovat kiinnostuneita.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:
Olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten; käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi; käsittely on tarpeen Suomalaisen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; ja käsittely on tarpeen Suomalaisen tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut.

Suomalainen käsittelee tietojasi pannakseen täytäntöön sopimuksen kanssasi tai edustamasi yrityksen kanssa (esim. kanta-asiakassopimuksen tai verkkokauppaostoksen toteuttaminen tai tuotetta koskevan varauksen, taikka digitaalisen palvelun toteuttaminen). Kun sopimussuhde on päättynyt, tietojesi käsittelyä voidaan jatkaa lakisääteisen velvoitteen ja Suomalaisen harjoittamaan kaupalliseen toimintaan liittyvän oikeutetun edun perusteella.

Suomalaisella on liiketoiminnan harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten oikeus edistää tuotteidensa ja palveluidensa myyntiä markkinoinnin ja myynnin keinoin, ja Suomalainen voi oikeutetun edun perusteella harjoittaa suoramarkkinointia ja myyntiä antamiasi yhteystietoja hyödyntäen, mukaan lukien henkilötietojen käsittely profilointiin.

Muita Suomalaisen oikeutettuja etuja, joiden perusteella henkilötietojasi voidaan käsitellä, ovat mm. neuvonta ja muu asiakaspalvelu ei-asiakkaille, liiketoiminnan edelleen kehittäminen sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen.

Mikäli tietojen käsittely ei perustu sopimustarpeeseen tai oikeutettuun etuun, voi Suomalainen pyytää suostumustasi muunlaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

Suomalainen voi käsitellä henkilötietojasi lisäksi lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain säilytysvelvollisuuden perusteella.

4. Mitä tietotyyppejä voimme käsitellä?

Suomalaisen keräämät henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia (kaikkia tietotyyppejä ei kerätä kaikista rekisteröidyistä, eli tietomäärä riippuu kunkin kohdalla tarvituista tiedoista):

4.1 Perustiedot kaikista rekisteröidyistä, esimerkiksi

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite)
 • syntymäaika
 • palvelukieli
 • titteli ja/tai työnkuvaus nykyisessä ja aikaisemmissa Suomalaisen toimintaan liittyvissä työtehtävissä
 • viestintäasetukset (suoramarkkinointiluvat)
 • Suomalaisen digitaalisten palvelujen sekä käyttäjälle luodun digitaalisen sisällön käyttöä koskevat tiedot
 • Suomalaisen käyttäjän digitaalisiin laitteisiin (kuten tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin) lähettämät evästeitä (lue lisää evästeistä ja sivuston evästekäytönnöstä täältä) ja muita vastaavia tekniikoita koskevat tiedot rekisteröidylle kohdistettu viestintä sekä niihin liittyvä toiminta asiakaspalvelupuhelujen taltioinnit sekä sähköpostit ja verkkokeskustelut rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostusalueet

4.2 Suomalaisen tuotteita tai palveluja ostaneiden tai käyttöönottaneiden, niistä palautetta antaneiden ja/tai niistä reklamaation tehneiden rekisteröityjen tiedot

Suomalaisen yritysasiakkaan nimi eli sen Suomalaisen asiakassuhteeseen liittyvän yrityksen tai muun yhteisön nimi, jossa rekisteröity työskentelee tällä hetkellä tai on työskennellyt aikaisemmin asiakassuhteen tai vastaavan suhteen alkamis- ja päättymisaika ja -tapa asiakkaalle kohdistetut kampanjat ja tarjoukset sekä niiden käyttö asiakkaan ilmoittamat mielenkiinnonkohteet ja muut tiedot palautteen ja reklamaatioiden sisältö, niihin liittyvä kirjeenvaihto ja jatkotoimenpiteet

4.3 Suomalaisen tapahtumiin osallistuneiden rekisteröityjen tiedot

 • ruokavaliota koskevat tiedot (erityisiä tietoja, jotka käyttäjä on antanut vapaaehtoisesti)
 • syntymäaika niihin tapahtumiin liittyen, joiden osalta sitä edellytetään (esim. laivayhtiöt)
 • olennaiset tiedot organisaatiosta ja tapahtumaan osallistumisesta
 • matkaseuralaisen nimet ja syntymäaika silloin, kun sitä edellytetään (esim. laivayhtiöt)

4.4 Suomalaisen verkkopalveluiden asiakkaiden tunnistautumistiedot

 • rekisteröidyn kirjautumistunnukset
 • toiminta ja asiointi verkkopalvelussa sisäänkirjautumisen jälkeen

4.5 Suomalaisen sidosryhmiin kuuluvien rekisteröityjen tiedot

Tiedot palkoista, palkkioista, kulukorvauksista ja muista mahdollisista rahallisista suorituksista.

5. Mistä lähteistä keräämme henkilötietojasi

Keräämme henkilötietojasi vain, kun se on tarpeellista ja lähtökohtaisesti sinulta itseltäsi.

Suurin osa tiedoista saadaan sinulta asiakas- ja sidosryhmäsuhteen alussa ja sen aikana sekä niistä ohjelmista, joiden avulla ostat tai käytät tuotteitamme ja palvelujamme. Tallennamme sinusta tietoja lisäksi silloin osallistut markkinointikampanjaamme esimerkiksi kun pelaat pelejämme.

Suomalainen saa henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta, organisaatioilta ja yrityksiltä, jotka tarjoavat luotto- ja henkilötietojen hankinta- ja päivityspalveluja, sekä julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä, kuten yhteisöjen www-sivuilta ja sosiaalisen median kanavista. Suomalainen saa henkilötietoja yritysten ja muiden yhteisöjen edustajista myös näiden kollegoilta eli yrityksen tai muun yhteisön pääyhteyshenkilö voi kertoa Suomalaiselle henkilötietoja myös muista Suomalaisen tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvistä henkilöistä.

6. Teemmekö henkilötiedoillasi profilointia?

Saatamme hyödyntää henkilötietojasi profilointiin eli käsitellä henkilötietojasi automaattisesti ja arvioida tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, erityisesti analysoimalla tai ennakoimalla piirteitä, jotka liittyvät henkilökohtaisiin mieltymyksiisi, kiinnostuksen kohteisiisi ja käyt-täytymiseesi. Näin toimimalla pystymme kehittämään tuotteitamme ja palveluitamme entistä enemmän asiakkaidemme toiveita vastaaviksi sekä kohdentamaan markkinointia mahdollisimman kiinnostavalla tavalla.

Suomalainen ei tee automatisoituja yksittäispäätöksiä, joilla olisi oikeudellisia tai vakavuudeltaan vastaavia seurauksia, vaan profiloinnin seuraukset ilmenevät pääsääntöisesti sisältöjen personointina ja mainonnan kohdentamisena valitulle kohderyhmälle.

7. Kenelle voimme jakaa henkilötietojasi?

Henkilötietojesi suojaaminen ja käsittelyn rajoittaminen tarpeelliseen on Suomalaiselle tärkeää.

Suomalainen ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt (kaikki suomalaisia yrityksiä) ovat yhteisrekisterinpitäjiä ja henkilötietoja voidaan käsitellä konsernin sisällä yhtiörajojen yli.

Suomalainen ei anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi Otava-konsernin ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei seuraavassa toisin mainita.

Suomalainen jakaa henkilötietojasi Suomalaisen puolesta ja lukuun palveluja suorittaville kolmansille osapuolille. Näitä palveluja voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu, ohjelmistopalvelut, henkilötietojen tekninen hallinta ja analysointi, tutkimustoiminta, markkinointi ja erilaiset kampanjat.
Suomalainen saattaa jakaa henkilötietojasi maksujen perimiseksi tuotteista ja palveluista, ja se voi esimerkiksi siirtää tai myydä maksamattomat laskut perintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille.

Henkilötietojesi suojaaminen on Suomalaiselle tärkeää, minkä vuoksi se ei salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen, ja se edellyttää osapuolilta käyttäjän henkilötietojen suojaamista tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Suomalainen jakaa yhteystietojasi yhteistyökumppaneille, joiden kanssa Suomalainen yhdessä hallinnoi ja toteuttaa projekteja.

Suomalainen jakaa henkilötietojasi tarkkaan harkittujen kolmansien osapuolten kanssa yhteisiin tai itsenäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan jakaa kyseisiin tarkoituksiin vain silloin, kun kolmannen osapuolen suunniteltu käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa tässä Suoma-laisen tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kanssa.

Suomalainen voi jakaa Suomalaisen tapahtumiin osallistuvien henkilötietoja muille kyseisen tapahtuman osallistujille.

Suomalainen saattaa jakaa henkilötietojasi yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle. Suomalainen saattaa jakaa henkilötietojasi tuomioistuimen tai vastaavan määräyksestä.

8. Siirrämmekö henkilötietojasi EU:n ulkopuolelle?

Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietoja EU-alueen sisällä. Mikäli siirrämme henkilötietoja alla kuvatun mukaisesti EU:n ulkopuolelle, velvoittaa lainsäädäntö Suomalaista suunnittelemaan ja toteuttamaan siirron sekä yhteistyökumppanin ja teknisen ohjelmiston valinnan huolellisesti ja henkilötietoja suojaten.

Suomalainen saattaa palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Suomalainen saattaa siten siirtää henkilötietojasi palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen. Näissä tapauksissa Suomalainen varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuojatoimien noudattamista.

9. Kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi?

Suomalainen käsittelee henkilötietojasi tässä rekisterissä niin kauan, kun Suomalaisella on jokin tämän tietosuojaselosteen kohdassa 3 kuvattu peruste tietojen käsittelyyn voimassa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen.

Suomalaisen kanta-asiakasohjelmaan kuuluvien tietoja säilytetään viisi vuotta viimeisen ostoksen jälkeen. Suomalaisella on oikeus päättää kanta-asiakkuus kahden vuoden kuluttua viimeisestä ostokerrasta, jolloin kanta-asiakaskorttia on käytetty. Kun kanta-asiakkuus päätetään, henkilötiedot anonymisoidaan siten, että henkilö ei ole enää tunnistettavissa.

10. Miten voit käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi?

Rekisteröitynä sinulla on erityyppisiä mahdollisuuksia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Pääsääntöisesti toteutamme pyyntösi kuukauden sisällä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 annettuihin yhteystietoihin oikeuksiesi käyttämiseen liittyen. Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat:

 

 1. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty. Käytännössä tämä toteutuu niin, että asianmukaisen ja tunnistetun pyyntösi perusteella toimitamme sinulle raportin henkilötiedoista, joita sinusta on henkilörekisteriin kerätty.
 2. Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen oikaisemista. Mikäli huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön.
 3. Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista. Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi henkilötiedot henkilörekisteristämme, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy, eikä muusta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheudu tietojen säilyttämisvelvollisuutta:
  1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin;
  2. peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
  3. vastustat käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin;
  4. henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti;
  5. henkilötietosi on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai Suomen lainsäädäntöön perustuvan Suomalaiseen sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; tai henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä, kuten Suomalaisen digitaalisten tietopalveluiden tilauksen yhteydessä.
 4. Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Voit pyytää Suomalaista rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, mikäli kiistät Suomalaisella olevien henkilötietojesi paikkansapitävyyden; käsittely on lainvastaista ja vaadit poistamisen sijaan käytön rajoittamista; ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;

  olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö Suomalaisen oikeutetut perusteet sinun perusteesi

 5. Oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Mikäli Suomalainen käsittelee tietojasi oikeutetun edun perusteella, on sinulla oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Kaikilla tämän tietosuojaselosteen kattamissa rekistereissä olevilla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.
 6. Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen. Jos henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada Suomalaiselle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 7. Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli kaikkia tai osaa henkilötiedoistasi käsitellään tässä rekisterissä antamaasi suostumukseen perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa antamasi suostumus.
 8. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Mikäli mahdollista erimielisyyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti ratkaistua sinun ja Suomalaisen välillä, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi.

11. Onko sinun välttämätöntä antaa henkilötietojasi meille?

Jotta Suomalainen voi täyttää ostamaasi, tilaamaasi tai varaamasi tuotteeseen tai palveluun ja kanta-asiakkuussuhteeseesi liittyvät sopimusvelvoitteensa, on Suomalaisen saatava ja käsiteltävä sinua koskevia henkilötietoja. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi tarjota sinulle niitä tuotteitamme ja palveluitamme, joiden yhteydessä on tarpeen käsitellä henkilötietoja.

12. Minkä maan lainsäädäntöä henkilötietojesi käsittelyyn sovelletaan?

Me olemme suomalainen ja Suomessa operoiva konserni. Tähän henkilörekisteriin ja siihen sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.

13. Miten teemme päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen?

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Kerhosäännöt

 

Kerhosäännöt

JÄSENLEHTI
Kirjakerhon jäsenlehti lähetetään Kerhon jäsenille, jotka tilaavat aktiivisesti Kerhon kautta. Maksuton jäsenlehti toimitetaan noin 3–4 viikon välein. Lehdessä esitellään kuukaudenkirjan lisäksi uutuuksia ja kirjatarjouksia. Tarjoukset ovat voimassa seuraavan lehden ilmestymiseen saakka, ellei toisin mainita. Huom. Jäsenlehti toimitetaan vain Manner-Suomeen.

Kirjakerho viestii jäsenilleen kotiin postitettavan jäsenlehden lisäksi sähköpostitse ja tekstiviestitse, joten yhteystietojen pitäminen ajan tasalla on tärkeää. Asiakasviestintä on kiinteä osa Suuren Suomalaisen Kirjakerhon viestintää. Asiakasviestintä pitää sisällään jäsenlehden lähettämisen sekä tiedotuksellisen tekstiviestin kuukaudenkirjan viimeisestä peruutuspäivästä. Suuri Suomalainen Kirjakerho tekee lisäksi markkinointiviestintää, joka pitää sisällään sähköiset uutiskirjeet Kerhon ajankohtaisista tuotteista ja kampanjoista. Kerhon jäsen voi halutessaan kieltää tämän markkinointiviestinnän klikkaamalla uutiskirjeen lopussa olevaa ”peru uutiskirje” -linkkiä.

Kerhon jäsen voi päivittää yhteystietonsa ilmoittamalla muuttuneet tiedot asiakaspalveluun.

KUUKAUDENKIRJA
Kuukaudenkirjan saat suoraan kotiin kannettuna. Kuukaudenkirjan vertailuhintana ilmoitettu normaalihinta on kustantajan suositushinta.

Jos et halua kuukaudenkirjaa, voit peruuttaa sen etukäteen määräpäivään mennessä. Peruutuksen voit tehdä puhelimitse asiakaspalveluun tai palveluautomaattiin, tekstiviestillä tai Kerhon kuukaudenkirjasivulla Suomalainen.com -verkkokaupassa.

TILAAMINEN
Mikäli tilauksellasi on useampi tuote, pyrimme lähettämään tilauksen kaikki tuotteet yhdessä lähetyksessä, mikäli ne ovat varastollamme. Jos tuote joudutaan toimittamaan jälkitoimituksena, maksat postikulut vain ensimmäisen lähetyksen yhteydessä. Pidätämme oikeuden mahdollisiin viivästyksiin toimituksissa. Tuotteet toimitetaan mahdollisimman nopeasti, mutta emme voi taata, että tilaus olisi perillä tiettynä päivänä. Veloitamme 5,00 euroa ensimmäisestä huomautuslaskusta. Hinnat ja valikoima voivat vaihdella myyntikanavittain. Kirjat ja tuotteet toimittaa Suomalainen Kirjakauppa Oy / Suuri Suomalainen Kirjakerho. HUOM! Toimitukset toistaiseksi vain Manner-Suomeen.

MAKSAMINEN
Asiakkaan tulee tarkistaa kassalla, että tilauksen tiedot ja toimitustiedot ovat oikein ja valita tilauksen maksutapa. Verkkotilauksessa maksutapa verkkomaksulla tai luottokortilla tilauksen yhteydessä. 

Verkkomaksu
Verkkokaupasta sinut ohjataan suoraan omaan pankkiisi suorittamaan maksu turvallisesti. Verkkomaksulla maksettaessa pitää muistaa palata pankista takaisin verkkokauppaan hyväksymään tilaus, jotta maksu kirjautuu oikein Suomalaisen Kirjakaupan järjestelmään. Maksutapahtuman hoitaa Checkout Finland Oy.

Luottokortti
Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard-, Debit MasterCard – ja American Express -korteilla. Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa -, MasterCard SecureCode – ja American Express SafeKey -todentamispalvelut. Tilauksen voi maksaa Visa-, Eurocard- tai Mastercard-luottokortilla. Maksutapahtuman hoitaa Checkout Finland Oy.

Lasku
Suomalainen Kirjakauppa Oy pidättää oikeuden tarjota asiakkaalle maksuvaihtoehdoksi laskua. Ota laskuihin liittyvissä asioissa yhteyttä suoraan Kirjakerhon asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat sivun alareunassa. Laskuvaihtoehto vain täysi-ikäisille Suomessa asuville henkilöille.

Muistutuslasku ja viivästyskorko
Maksun myöhästyessä asiakkaalle lähetetään muistutuslasku. Ensimmäisen muistutuslaskun lähettämisestä veloitetaan maksumuistutusmaksu 5 €. Perinnästä aiheutuvat kulut Lowellin -maksuehtojen mukaisesti.

Kaikki toimitetut tuotteet ovat Suomalainen Kirjakauppa Oy:n omaisuutta, kunnes ne on kokonaisuudessaan maksettu.

POSTITUS- JA KÄSITTELYKULUT
Kuukaudenkirja joukkolähetyksenä: normaalikoko 3,50 €, erikoiskoko 4,90 €. Muut kirjat ja tuotteet: toimituskulu alkaen 3,90 € toimitustavasta riippuen. Mahdollisista poikkeavista toimituskuluista kerromme tilauskanavan yhteydessä. HUOM! Toimitukset toistaiseksi vain Manner-Suomeen.

PALAUTTAMINEN
Sinulla on 14 päivän tutustumis- ja palautusoikeus kaikkiin tilaamiisi tuotteisiin alkaen tuotteen vastaanottamisesta. Jos et jostain syystä ole tyytyväinen tuotteeseen, voit palauttaa sen asiakaspalautuksena postitse, kunhan tuote on käyttämätön. Palauttaessasi tuotteita postitse pakkaa ne huolellisesti mieluiten alkuperäiseen pakkaukseen.

Kuukaudenkirjan palautukseen ei tarvitse täyttää mukaan erillistä palautuslomaketta. Merkitse postitustiedot seuraavasti:

Kuukaudenkirja:
Asiakaspalautus
Suomalainen Kirjakauppa Oy /
Suuri Suomalainen Kirjakerho
tunnus 607500
Hakakalliontie 10
05460 Hyvinkää

Muut kirjat ja tuotteet:
Asiakaspalautus
Suomalainen Kirjakauppa Oy / 
Suuri Suomalainen Kirjakerho
tunnus 617305
Hakakalliontie 10
05460 Hyvinkää

Liitä palautukseen myös nimi- ja osoitetiedot sekä lyhyt selvitys palautuksen syystä. Asiakas on velvollinen säilyttämään palautusasiakirjoista tarvittavat kopiot. Rahat palautetaan samalla tavalla kuin alkuperäinen tilaus on maksettu.

Pidätämme oikeuden veloittaa kuukaudenkirjan tai muun tilauksen palautuskulut 5,00 € / palautus. Paketin noutamatta jättäminen katsotaan palautukseksi.

Jos et halua kuukaudenkirjaa, muista peruuttaa se etukäteen määräpäivään mennessä. Peruutuksen voit tehdä puhelimitse asiakaspalveluun tai automaattiin, tekstiviestillä tai Kerhon kuukaudenkirjasivulla Suomalainen.com -verkkokaupassa.

VIRHEVASTUU
Mikäli olet saanut väärän tai viallisen tuotteen, ota välittömästi yhteyttä asiakaspalveluumme. Korvaamme virheellisen tuotteen uudella tai hyvitämme sen hinnan sopimuksen mukaan.

JÄSENYYDEN PÄÄTTYMINEN
Voit erota Kirjakerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti asiakaspalveluun. Kirjakerho voi erottaa jäsenen tai keskeyttää jäsenlehden ja tuotteiden lähettämisen jatkuvien palautusten, maksamattomien laskujen takia tai muiden väärinkäytösten vuoksi sekä pitkän yhtäjaksoisen ostamattomuuden takia.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
Näihin kerhosääntöihin sovelletaan Suomen lakia ja niitä koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkailla on lisäksi mahdollisuus nostaa kanne oman kotipaikkansa käräjäoikeudessa tai saattaa asia Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot:
Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3
PL 306
00531 HELSINKI
puh. 029 566 5200
kril@oikeus.fi

YHTEYSTIEDOT
Suomalainen Kirjakauppa Oy /
Suuri Suomalainen Kirjakerho
Uudenmaankatu 10
00120 Helsinki

PALVELUKANAVAT
Asiakaspalvelu
Ma-Pe klo 9-15
Puh. (09) 1566 300

Automaattinen puhelinpalvelu 24h
Puh. (09) 1566 301
Seuraa automaatin antamia ohjeita

Tekstiviesti numeroon 16300 (1,20 € / viesti)
Kuukaudenkirjan peruutus:
SSKK jäsennumerosi PE LOPPU
(esim. SSKK 123456789 PE LOPPU)

Tilaus:
SSKK jäsennumerosi TI tuotteen tilausnumero LOPPU
(esim. SSKK 123456789 TI 1234567 LOPPU

Jos tilaat useamman tuotteen, kirjoita tilausnumerot peräkkäin välilyönnillä erotettuina.

ASIAKASREKISTERI
Kirjakerho on 1.1.2019 alkaen osa Suomalaista Kirjakauppaa. Asiakasrekisteriä voidaan luovuttaa ja käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit halutessasi kieltää omien osoitetietojesi käytön. Pidätämme oikeuden sääntömuutoksiin. Tutustu tietosuojaselosteeseen >