Arvot ja ympäristö- ja yhteiskuntavastuu


Suomalainen Kirjakauppa haluaa tarjota asiakkailleen elämyksiä, hyötyä ja sisältöä elämän kaikkiin vaiheisiin. Suomalaisen Kirjakaupan arvot ovat vastuullisuus, laatu, rohkeus ja läheisyys.

Ympäristövastuu

Suomalaisen Kirjakaupan arvot ovat vastuullisuus, laatu, rohkeus, läheisyys. Suomalainen Kirjakauppa sitoutuu toiminnassaan ja päätöksenteossaan ympäristövastuuseen. Toteutamme ympäristövastuutamme Otava-konsernin arvojen mukaisesti.

Sen lisäksi, että Otava-konserni noudattaa kaikkia toimintaansa koskevia ympäristösäädöksiä, sitoutuu se ympäristötoimintansa jatkuvaan seuraamiseen ja kehittämiseen. Otava-konserni työskentelee ympäristöhaittojen pienentämiseksi ja viestii ympäristötyöstään avoimesti. Suomalainen Kirjakauppa toteuttaa tätä ympäristöpolitiikkaa omaa toimintaansa koskevan ympäristöohjelman mukaisesti. Jokainen työntekijä huomioi ympäristöasiat omassa työssään.

Keskeistä ympäristövastuussamme on:
Ympäristöasioiden hyvä hoitaminen omissa toimipisteissämme ja arkipäivän työssä.

Suomalaisessa Kirjakaupassa työskennellään vastuullisissa vaatteissa

Suomalainen Kirjakauppa haluaa olla omalla toiminnallaan mukana edistämässä kestävää kehitystä ja tekemässä konkreettisia tekoja ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Suomalainen Kirjakauppa on työvaateuudistuksensa yhteydessä tehnyt valinnan käyttää ekologisia työvaatemateriaaleja.

Uuden työvaatemalliston liivimekon, housujen ja essujen materiaalissa neitseellinen polyesteri on korvattu kierrätetyllä polyesterillä, jonka raaka-aineena käytetään kierrätettyjä muovipulloja.

Käyttämällä jo kierrossa olevia materiaaleja pystytään vähentämään luonnon raaka-aineiden kulutusta, erityisesti uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä. Näin vähennetään ilman, veden ja maaperän saastumista, sillä uutta raaka-ainetta tarvitaan vähemmän.

Uudessa työvaatemallistossa on myös luomupuuvillasta valmistettu collegetakki. Luomupuuvilla on perinteistä puuvillaa ekologisempi vaihtoehto, sillä sen viljelyssä ei käytetä keinotekoisia lannoitteita tai torjunta-aineita, jotka ovat erittäin haitallisia ympäristölle. Luomupuuvillan viljelyssä hyödynnetään myös vuoroviljelyä, joka rikastuttaa maaperää ja parantaa vedenpidätyskykyä. Tämän ansiosta kastelua tarvitaan vähemmän, jolloin veden käyttö on merkittävästi pienempää verrattuna tavalliseen puuvillaan.

Paperin kulutus ja hankinta

Tuotteisiin liittyvä energiatehokkuus
Suomalainen Kirjakauppa tukee Suomen luonnonsuojeluliittoa

Suomalainen Kirjakauppa on Suomen Luonnonsuojeluliiton kannatusjäsen, koska haluamme osallistua talkoisiin muovijätteen vähentämiseksi. Suomalainen Kirjakauppa muutti muovikassit maksullisiksi vuoden 2014 lopussa ja ryhtyi samalla tukemaan Suomen Luonnonsuojeluliittoa. Tuki koostuu vuosittaisesta kannatusyritysmaksusta, sekä muovikassien myyntituotosta kertyneestä lahjoituksesta. Vuosittain tehtävä lahjoitus ohjataan erittäin uhanalaisen saimaannorpan suojeluun.

Otava-konsernin vastuu

Suomalainen Kirjakauppa kuuluu Otava-konserniin. Otavan sivuille on koottu tietoa konsernin vastuullisuudesta niin ympäristön, yhteiskunnan kuin taloudenkin näkökulmista. Lue lisää.