Effektivare hyres- och arrendenämnder. Ds 2016:4 :

Pehmeäkantinen Justitiedepartementet

30,95 €

En samlad torvprövning. Ds 2015:54 :

Pehmeäkantinen Miljö- och energidepartementet

23,95 €

ADHD - etiska utmaningar :

Pehmeäkantinen Statens medicinsk-etiska råd

32,97 €