Takaisin

Arvot ja ympäristö- ja yhteiskuntavastuu

Suomalainen Kirjakauppa haluaa tarjota asiakkailleen elämyksiä, hyötyä ja sisältöä elämän kaikkiin vaiheisiin. Suomalaisen Kirjakaupan arvot ovat vastuullisuus, laatu, rohkeus ja läheisyys.

Ympäristövastuu

Suomalaisen Kirjakaupan arvot ovat Vastuullisuus, laatu, rohkeus, läheisyys. Suomalainen Kirjakauppa sitoutuu toiminnassaan ja päätöksenteossaan ympäristövastuuseen. Toteutamme ympäristövastuutamme Otava-konsernin arvojen mukaisesti.

Sen lisäksi, että Otava-konserni noudattaa kaikkia toimintaansa koskevia ympäristösäädöksiä, sitoutuu se ympäristötoimintansa jatkuvaan seuraamiseen ja kehittämiseen. Otava-konserni työskentelee ympäristöhaittojen pienentämiseksi ja viestii ympäristötyöstään avoimesti. Suomalainen Kirjakauppa toteuttaa tätä ympäristöpolitiikkaa omaa toimintaansa koskevan ympäristöohjelman mukaisesti. Jokainen työntekijä huomioi ympäristöasiat omassa työssään.

Keskeistä ympäristövastuussamme on:

  • Ympäristöasioiden hyvä hoitaminen omissa toimipisteissämme ja arkipäivän työssä.
  • Paperin kulutus ja hankinta
  • Tuotteisiin liittyvä energiatehokkuus

Suomalainen Kirjakauppa tukee Suomen luonnonsuojeluliittoa

Suomalainen Kirjakauppa on Suomen Luonnonsuojeluliiton kannatusjäsen, koska haluamme osallistua talkoisiin muovijätteen vähentämiseksi. Suomalainen Kirjakauppa muutti muovikassit maksullisiksi vuoden 2014 lopussa ja ryhtyi samalla tukemaan Suomen Luonnonsuojeluliittoa. Tuki koostuu vuosittaisesta kannatusyritysmaksusta, sekä muovikassien myyntituotosta kertyneestä lahjoituksesta. Helmikuussa 2015 Suomalainen Kirjakauppa teki lahjoituksen, joka ohjattiin erittäin uhanalaisen saimaannorpan suojeluun.

Yhteiskuntavastuu – yhteistyö Pelastakaa Lapset ry:n kanssa

Suomalainen Kirjakauppa on ollut Pelastakaa Lapset ry:n pääyhteistyökumppani jo 20 vuotta (vuonna 2016). Tulemme suomalaisia vähävaraisten perheiden nuoria heidän opinnoissaan Eväitä elämälle –kampanjan kautta ja lastensuojelun asiakkaina olevia lapsiperheitä Eläköön lapsi! –nimen alla.

Eväitä elämälle -ohjelma auttaa suomalaisia vähävaraisia perheitä nuorten oppikirjahankinnoissa mahdollistaen näin näiden nuorten opiskelun yläkoulun jälkeen. Eläköön Lapsi! -kampanjan avulla tuetaan Pelastakaa Lapset ry:n lastensuojelutyötä. Tuki kohdistetaan lasten ja lapsiperheiden monenlaisiin avuntarpeisiin.

Tälläkin hetkellä sadat lapset odottavat Suomessa oman tukiperheen löytymistä. Pelastakaa Lapset ry:n tukiperhetoiminta auttaa lapsia ja lapsiperheitä selviytymään arjesta silloin, kun perheen omat voimavarat ovat vähissä. Lue lisää Pelastakaa Lapset ry:stä.

Otava-konsernin vastuu

Suomalainen Kirjakauppa kuuluu Otava-konserniin. Otavan sivuille on koottu tietoa konsernin vastuullisuudesta niin ympäristön, yhteiskunnan kuin taloudenkin näkökulmista. Lue lisää.