Takaisin

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Suomalainen Kirjakauppa Oy
Markkinointiosasto
Maistraatinportti 1
00015 Otavamedia

2. Rekisteriasioita koskevat tiedustelut

Rekisteriasioita hoitaa Markkinointiosasto markkinointi@suomalainen.com

3. Rekisterin nimi

Suomalaisen Kirjakaupan asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Suomalainen Kirjakauppa Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä Suomalainen Kirjakauppa Oy:n yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen.

5. Rekisterin tietosisältö

Perustiedot, kuten
-    nimi
-    syntymävuosi, tieto alaikäisyydestä
-    henkilötunnus luotto- tai siihen verrattavissa olevassa suhteessa olevilta sekä maksullisia tuotteita tai palveluja hankkivilta asiakkailta
-    yhteystiedot (ml. laskutusyhteystiedot, sähköpostiosoite ja muu sähköinen osoitetieto)
-    arvo tai ammatti
-    äidinkieli
-    sukupuoli
-    talouden koko
-    asumismuoto
-    alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä
-    kiinnostus- ja harrastustiedot

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten
-    asiakasnumero
-    rekisterinpitäjän ja muiden yritysten välisten yhteistyösopimusten kulloinkin edellyttämät tiedot
-    asiointi- ja käyttötiedot, esimerkiksi tiedot asiakkuuden sisällä tapahtuvasta asioinnista sekä hyödykkeen käytöstä eri kanavissa, asiakkaiden itse antamat tyytyväisyystiedot sekä muut vastaavat asiointi- ja käyttötiedot
-    tilaustiedot, esimerkiksi tilaaja- ja saajatiedot, tuotetiedot, tarjoustiedot, hintatiedot, laskutustiedot, toimitustiedot, maksutapatiedot, peruutustiedot, palautustiedot, tarjonnan kieltokoodit ja reklamaatiotiedot, ilmaislehtien saajien nimi- ja osoitetiedot ja muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot
-    suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä lähetettävään suoramarkkinointiin, suoramarkkinoinnin kieltokoodit sekä tieto osoitteen saantitavasta

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi niitä voidaan kerätä Suomalainen Kirjakauppa Oy:n tai samaan konserniin kuuluvan yhtiön tietojärjestelmistä, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita, sekä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista.

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talous-alueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, mikäli rekisteröity on sallinut tietojensa tällaisen luovuttamisen. Asiakkaiden henkilötietoja siirretään säännönmukaisesti Suomalainen Kirjakauppa Oy:n markkinointirekisteriin sen jälkeen, kun rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiallinen yhteys on katkennut. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, jotka on lukittu ja kiinteistössä on kulunvalvonta.

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

9. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Suomalainen Kirjakauppa Oy:n asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

”Minun tilini” -osiossa rekisteröitynyt asiakas voi hallinnoida suoramarkkinoinnin vastaanottamista lisäämällä tai poistamalla rasteja markkinoinnin sallivista ruuduista. Samassa osiossa asiakas voi korjata virheellisiä tietoja. Asiakas voi tarvittaessa olla yhteydessä myös rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.